Vendor Management Service – effektiv IT-leverantörshantering

 • Enkel administration av leverantörer och externa konsulter
 • Samlade inköp, fakturering och kontrakt
 • Inget monopol - din IT-avdelning kan behålla samarbetet med specialiserade leverantörer
 • Alla konsulter är täckta av ProData Consults professionella ansvarsförsäkring

Lägre omkostnader för administrering

Med ProData Consults Vendor Management Service (VMS), kan du lämna administreringen av leverantörer och externa IT- konsulter till oss samtidigt som du behåller fullständig valfrihet.

Det kan vara resurskrävande och riskabelt att administrera många leverantörer och externa konsulter eftersom de berörda parterna ofta kan ha olika avtalsvillkor, timpriser, försäkringslösningar och så vidare.

Därför erbjuder ProData Consult en leverantörshantering där vi tar hand om hela eller delar av hanteringen och administreringen av externa konsulter, oavsett om det rör sig om enskilda konsulter eller konsulter från olika konsultföretag.

Fördelar med ProData Consults Vendor Management Service:

 • Samlade konsultinköps- fakturerings- och kontraktprocesser
 • Effektiv riskutvärdering
 • Lägre omkostnader för administrering
 • Enkel hantering av kontraktsförlängningar, kontrakt som löper ut och timpriser med hjälp av ProData Consults kostnadsfria konsultadministreringsmodul
 • Överblick av samtliga utgiftsposter för konsulter och konsulttjänster för hela verksamheten med hjälp av den kostnadsfria konsultadministreringsmodulen
 • En mycket konkurrenskraftig administreringsavgift tack vare vårt effektiva IT-system
 • Alla konsulter är täckta av ProData Consults professionella rådgivaransvarsförsäkring
 • IT-avdelningen kan behålla sina handplockade leverantörer och/eller enskilda konsulter samtidigt som du drar nytta ur en samlad leverantörsportfölj

Läs mer om administrering av konsulter och ProData Consults unika administreringsmodul.

Läs mer om ProData Consults löpande konsultutvärdering och kvalitetssäkring.

SDC:

Pålitlig och professionell service

Sedan September 2014 har SDC A/S haft en nearshore center i Warszawa, Polen. För närvarande är det ungefär 60 konsulter placerade på två olika platser i Warszawa och drivs av två av våra leverantörer, Vi använder flera leverantörer för rekrytering av resurser.

Prodata Consult har hjälpt från början, och fortfarande hjälper SDC att attrahera rätt profiler för vår nearshore center. Prodata Consult tillhandahåller också en komplett kontorsutrymmen för våra resurser inklusive grundläggande IT-infrastrukturanläggningar för den största av våra lokaler. Vi är nöjda med de tjänster som tillhandahålls av Prodata Consult avdelning i Polen.

Jag upplever att ProData Consult är en mycket serviceinriktad , pålitlig och professionell service och resurs försörjare.


Michael Madsen
Nearshoring Manager

Arla foods amba:

IT-konsulter minskar arbetstrycket och stressen hos Arla

ProData Consult är en agil och flexibel samarbetspartner och de är bra på att hitta de rätta konsultprofilerna för våra IT-projekt i Arla.

Det är också viktigt att nämna vårt nära samarbete med ProDatas kundansvarig, som är synlig hos oss i väldigt hög grad. Han har en bra fortlöpande dialog och uppföljning med mig och konsulterna, och han vet vad som pågår.

ProData-konsulterna och projektledarna lyckas väldigt bra här i Arla. De levererar kvalitet och är noga med att lösa problem på ett professionellt sätt. Och så visar de en stark lojalitet till oss och tillvaratar Arlas intressen fullt ut i själva projektet.

De fungerar också som våra "backfillers", vilket betyder att vi använder dem mycket i perioder med hög belastning där de hjälper oss vid toppbelastningar och håller därmed stressnivån nere för Arlas fastanställda medarbetare.

Dessutom känner vår kundansvarige hos ProData Consult oss bra och är väl insatt i våra uppdrag och projekt. Han känner området och vet vilka persontyper som kommer att matcha uppdraget, så jag själv använder väldigt lite tid med att rekrytera IT-konsulter. Han tar i det närmaste på sig rollen som HR – och det lättar på arbetstrycket riktigt mycket för mig.


Christian Neumann
Senior Manager

Nordic Aviation Capital:

Alla tjänster på ett och samma ställe

Nordic Aviation Capital är ett företag i mycket snabb tillväxt, vilket ställer höga krav på företagets strategiska, taktiska och operativa utveckling.

Det har varit en enorm utmaning, att som IT-chef uppfylla de strategiska målen och att upprätthålla en synergi och länk mellan affärsstrategi och tekniskt stöd. På det operativa planet har detta inneburit utmaningar i att hitta rätta IT-resurser och kompetenser som kan lyfta uppdragen tillräckligt snabbt samtidigt som de upprätthåller en högkvalitativ leverans.

Med ProData Consult som leverantör av IT-konsulttjänster, managementtjänster och med deras nearshoring-center i Warszawa, Polen, har jag en fullserviceleverantör, där jag kan få alla tjänster på ett och samma ställe. Att ha ProData som samarbetspartner ger ett stort värde eftersom de erbjuder nya möjligheter och tjänster som jag aldrig hade tänkt på tidigare.

Jag har fått management- och strategisk IT-rådgivning, vilket har lyft IT-organisationen till en helt ny nivå och skapat en stark koppling mellan affärsstrategi och IT-strategi, och säkrar därigenom den nödvändiga styrkan och optimeringen av bolagets driftskostnader och agilitet.

Utöver det har ProDatas konsulttjänster gett mig möjligheten att skala upp genom att använda högt kvalificerade kompetenser. Vidare så har implementeringen av nearshoring med användning av polska konsulter i ProDatas Nearshoring center i Warszawa varit en mycket positiv erfarenhet. Både på grund av konsulternas mycket höga kompetens, men också deras proaktiva strategi och agilitet och inte minst ett attraktivt pris.

Partnerskapet har uppfyllt alla krav som vi hade innan vi började jobba tillsammans – det är helt tillfredsställande. Vi kunde nätt och jämnt hålla jämna steg med den nivå av service som har levererats, och jag har en känsla av att den röda mattan ständigt rullas ut till mig som kund.


Mads Krog Jensen
IT Manager

Santander Consumer Bank (DK):

Snabb tillgång till kvalificerade kompetenser

Med ProData Consult som leverantör av IT-konsulter får vi snabb tillgång till kvalificerade kompetenser och resurser. Det kännetecknande är professionalism och kvalitet, och konsulterna är snabba att anpassa sig till våra uppdrag, förstår sin roll och blir en integrerad del av teamet hos oss.

Med kvalitet och snabbhet har ProData Consult gjort vår utvecklingsavdelning otroligt skalbar och flexibel.


Flemming Kirkskov
IT Director

GN Netcom:

De kvalificerade konsulter som vi behöver med kort varsel

Jag är helt nöjd med vår arbetsrelation med ProData Consult, som kännetecknas av en hög nivå av professionalism. Jag uppskattar verkligen ProData Consult-teamets förmåga att hitta de kvalificerade konsulter som vi behöver med kort varsel, särskilt som behovet kan uppstå nästan från den ena dagen till den andra.

IT-konsulterna från ProData Consult är inte bara skickliga i yrket utan även socialt: de flyter smidigt in i teamet och deltar i dialogen med vårt företag. De har helt klart bidragit till vårt företags framgångar genom att leverera projekt inom deadline och budget – något som vi på vårt företag är väldigt nöjda med.


Kenneth Ullmann
chef
IT eApplications

Energinet.dk:

Snabbar upp vår förmåga att skalbart anpassa

Energinet.dk har arbetat med ProData Consult för leverans av IT-konsulttjänster sedan 2006, så numera är det ett långsiktigt samarbete.

Jag har respekt för hur ProData gång på gång lyckas leverera kompetenser med en sådan snabbhet och samtidigt upprätthålla hög kvalitet. Vi får inga produkter i form av färdiga "patentlösningar" utan en skräddarsydd match med exakt de kompetenser vi söker, här och nu.

ProData Consult har en snabb responstid vilket hjälper oss att snabba upp vår förmåga att skalbart anpassa och lägga till kompetenser snabbt.

De IT-konsulter och projektledare som vi får från ProData löser komplexa och svåra uppdrag för Energinet.dk. Och det är sättet som konsulterna väljer att lösa uppdragen på som tillför värde – genom att de använder sin erfarenhet och kompetens för att lösa problemen och slutföra sina uppdrag.


Nicolaj Nørgaard Petersen
Department Manager