Marknadens mest erfarna IT- och affärskonsulter

5 steg till rätt konsult!

arrow-down

Det säger våra kunder

KMD:

KMDs erfarenheter med Nearshoring i Polen

KMD började använda ProData Consults nearshoringtjänster i Polen under hösten 2014. Michael Anders Christiansen är en seniorprojektledare i KMD och sköter den dagliga ledningen av ProData Consults nearshoring-konsulter i Warszawa.

"I mitt projekt i KMD behövde teamet utökas med ytterligare fem utvecklare och två testare. Utifrån mina kompetenskrav levererade ProData Consult 17 konsult-CV:s och deras HR-avdelningen koordinerade sedan två fullpackade dagar av intervjuer med alla kandidater i Warszawa. En av kandidaterna droppade av, men våra förväntningar på kvalificerade kandidater uppnåddes i sin helhet och jag är mycket nöjd med hela processen.

På KMDs vägnar utarbetar ProData Consult också allt kontraktarbete.

Sedan kom alla ProData-konsulter till Danmark i två veckor för att introduceras i  projektet och lära känna det danska teamet och vice versa. Dessvärre blev en av konsulterna inte informerad om att mötet ägde rum i Köpenhamn, så han dök upp på ProDatas kontor i Warszawa. ProData såg emellertid till att han var i Köpenhamn nästa dag. Det viktigaste för mig är att båda teamen kan slås ihop till ett team utan några hinder för det dagliga arbetet i form av telefonsamtal, chatt, Lync-möten, etc.

Jag har haft stor glädje av ProDatas professionalism när det gäller att tillhandahålla mycket kvalificerade konsulter. Både på det tekniska/professionella planet och inte minst på ett personligt plan. Efter bara några veckor så har jag redan sett att det nära samarbetet fungerar och att det i teamet inte finns någon åtskillnad mellan nationaliteterna.

ProData Consult har i de efterföljande två mötena bett om uppföljning vad gäller framsteg och förväntningar om fortsatt samarbete. Jag är mycket nöjd med hur ProData ser till att kunden är nöjd med resultatet."


Michael Anders Christiansen
Senior Project Manager

Nordic Aviation Capital:

Alla tjänster på ett och samma ställe

Nordic Aviation Capital är ett företag i mycket snabb tillväxt, vilket ställer höga krav på företagets strategiska, taktiska och operativa utveckling.

Det har varit en enorm utmaning, att som IT-chef uppfylla de strategiska målen och att upprätthålla en synergi och länk mellan affärsstrategi och tekniskt stöd. På det operativa planet har detta inneburit utmaningar i att hitta rätta IT-resurser och kompetenser som kan lyfta uppdragen tillräckligt snabbt samtidigt som de upprätthåller en högkvalitativ leverans.

Med ProData Consult som leverantör av IT-konsulttjänster, managementtjänster och med deras nearshoring-center i Warszawa, Polen, har jag en fullserviceleverantör, där jag kan få alla tjänster på ett och samma ställe. Att ha ProData som samarbetspartner ger ett stort värde eftersom de erbjuder nya möjligheter och tjänster som jag aldrig hade tänkt på tidigare.

Jag har fått management- och strategisk IT-rådgivning, vilket har lyft IT-organisationen till en helt ny nivå och skapat en stark koppling mellan affärsstrategi och IT-strategi, och säkrar därigenom den nödvändiga styrkan och optimeringen av bolagets driftskostnader och agilitet.

Utöver det har ProDatas konsulttjänster gett mig möjligheten att skala upp genom att använda högt kvalificerade kompetenser. Vidare så har implementeringen av nearshoring med användning av polska konsulter i ProDatas Nearshoring center i Warszawa varit en mycket positiv erfarenhet. Både på grund av konsulternas mycket höga kompetens, men också deras proaktiva strategi och agilitet och inte minst ett attraktivt pris.

Partnerskapet har uppfyllt alla krav som vi hade innan vi började jobba tillsammans – det är helt tillfredsställande. Vi kunde nätt och jämnt hålla jämna steg med den nivå av service som har levererats, och jag har en känsla av att den röda mattan ständigt rullas ut till mig som kund.


Mads Krog Jensen
IT Manager

Santander Consumer Bank (DK):

Snabb tillgång till kvalificerade kompetenser

Med ProData Consult som leverantör av IT-konsulter får vi snabb tillgång till kvalificerade kompetenser och resurser. Det kännetecknande är professionalism och kvalitet, och konsulterna är snabba att anpassa sig till våra uppdrag, förstår sin roll och blir en integrerad del av teamet hos oss.

Med kvalitet och snabbhet har ProData Consult gjort vår utvecklingsavdelning otroligt skalbar och flexibel.


Flemming Kirkskov
IT Director

GN Netcom:

De kvalificerade konsulter som vi behöver med kort varsel

Jag är helt nöjd med vår arbetsrelation med ProData Consult, som kännetecknas av en hög nivå av professionalism. Jag uppskattar verkligen ProData Consult-teamets förmåga att hitta de kvalificerade konsulter som vi behöver med kort varsel, särskilt som behovet kan uppstå nästan från den ena dagen till den andra.

IT-konsulterna från ProData Consult är inte bara skickliga i yrket utan även socialt: de flyter smidigt in i teamet och deltar i dialogen med vårt företag. De har helt klart bidragit till vårt företags framgångar genom att leverera projekt inom deadline och budget – något som vi på vårt företag är väldigt nöjda med.


Kenneth Ullmann
chef
IT eApplications

TDC:

Oerhört kompetenta konsulter som passar våra önskemål med mycket kort varsel

För flera år sedan var det några kollegor i branschen som rekommenderade oss att anlita ProData Consult. 2003 skrev vi det första avtalet om leverans av konsulttjänster, och samarbetet har fortsatt sedan dess.

Enligt min uppfattning är det ord som professionalism, ärlighet, flexibilitet och snabbhet som kännetecknar ProData Consult.

ProData har visat att de kan tillhandahålla oerhört kompetenta konsulter som passar våra önskemål och göra det med mycket kort varsel. Om vi går in på ett nytt teknikområde kan vi omedelbart få en konsult med den kompetensprofil som behövs för att utföra uppdraget – och det sparar tid! När jag kontaktar ProData Consult tar det högst två dagar för dem att skicka en kvalificerad konsult till oss.

Jag vet exakt vad jag får och jag vet vad priset blir för jobben, vilket innebär att det inte blir några obehagliga överraskningar. Dessutom uppskattar jag den öppna dialogen och flexibiliteten i förhållande till mig som kund och den ordentliga uppföljning som man utför för att kontrollera hur uppdraget framskrider.


Gert Wulff
projektledare

TDC Online:

Snabb tillgång till kvalificerade resurser som verkligen kan sina saker

Det är nu flera år sedan TDC ingick ett ramavtal med ProData Consult, och därför är ProData naturligtvis förstahandsvalet för oss.

Vi har enbart haft goda erfarenheter år efter år, de konsulter som skickas till oss håller hög standard och de projekt som vi har satt dem på blir utförda till rätt pris och med rätt kvalitet, så vi har ingen anledning att söka oss någon annanstans.

Vi har verkligen byggt upp en nära relation med dem, och det jag uppskattar mest av allt är att ProData har matchat våra krav med kvalificerade konsulter varje gång. Dessutom gör de det väldigt snabbt!

Det gör min arbetsdag betydligt lättare att veta att jag har dem som en flexibel buffert att förlita mig på! Det gäller särskilt när det dyker upp nya, oväntade projekt. Jag vet att jag har snabb tillgång till kvalificerade resurser som verkligen kan sina saker. Det innebär att vi får mycket mer gjort än vi skulle ha fått annars, och att vi kan leverera inom alla våra projekt. Det gör livet lättare för mig!

ProDatas IT-konsulter ger oss också en ny synvinkel på vårt dagliga arbete. De för med sig nya idéer och en enorm erfarenhet – de har gjort en väldig massa saker som jag inte har gjort. Dessutom har de ett förekommande sätt och passar in som lagspelare tillsammans med vår fasta personal.


Flemming Mahler
avdelningschef

YouSee:

En konsultbyrå med mängder av kontakter och ett enormt nätverk

Anledningen till att jag anlitade externa IT-konsulter första gången var att jag hade brist på utvecklingsresurser. Jag befann mig i en situation där jag helt enkelt inte hade tillräckligt med personal för att få projekten genomförda.

Konsultbyrån ProData Consult har samarbetat med TDC i många år nu, och vi har ett ramavtal med dem. Den främsta anledningen till att jag väljer att jobba med dem är deras kompetenta personal som gör ett jättebra jobb med att tillhandahålla rätt resurser – och gör det snabbt. Jag befinner mig ofta i situationer där jag skulle ha behövt IT-kompetenser för fyra dagar sedan – så saker och ting måste ske snabbt!

Enligt min erfarenhet är ProData Consult en mycket flexibel konsultföretag med mängder av kontakter och ett enormt nätverk som gör att de kan hitta högt kvalificerade IT-resurser väldigt snabbt. Deras IT-konsulter är kompetenta, engagerade och motiverade. Konsulterna deltar fullt ut, är mycket förekommande och bidrar verkligen med kunskap till våra projekt.


Lars Olling
IT-chef

Wooga:

ProData Consult förstår våra behov och känner till våra krav

Här på Wooga använder vi konsulter antingen för att fylla luckorna om vi inte kan hitta rätt permanent resurs eller om vi behöver skala upp väldigt snabbt.

Det kan vara mycket tidskrävande att hitta resurser eftersom många byråer satsar på kvantitet istället för kvalitet och skickar oss en stor mängd CV:n och profiler som helt enkelt inte är relevanta.

Min erfarenhet av ProData Consult är däremot helt annorlunda. För det första så förstår ProData Consult våra behov och känner till våra krav – och det gör det mycket lättare för oss. För det andra så skickar de IT-konsulter och CV:n till mig som stämmer väldigt bra och nästan alltid är mitt i prick.

ProData-konsulterna är professionella och väldigt erfarna och de blir snabbt en del av vårt företag. Jag är imponerad av de resultat och det engagemang som de har visat hittills och det värde som de har fört med sig till vårt företag.


Philipp Moeser
CTO

ATP:

Kunskap om och förståelse för vår verksamhet

När det handlar om mänskliga färdigheter är det av naturliga skäl svårt att standardisera för att kunna jämföra priser. Därför har kommunikationen med vår account manager på ProData Consult haft mycket stor betydelse.

Det har varit väldigt värdefullt för oss att vår account manager känner till vår bransch och vårt segment och har byggt upp kunskap om och förståelse för vår verksamhet, kultur, våra pågående projekt och vår situation i allmänhet. Tekniska termer och interna förkortningar förstås och omsätts effektivt till matchning med lämpliga konsulter.

ProData Consult har en jättebra CV-databas som ofta lyfts fram som en tydlig fördel. Men det är när ProData Consult lyckas kombinera innehållet i den här CV-databasen med account managerns kunskap om kunden och personliga kännedom om konsulterna som de verkligen visar sin styrka som leverantör: då blir matchningen av konsulter betydligt bättre. Allra tydligast blir det när konsultens sociala kompetens och preferenser vad gäller omfattning och varaktighet stämmer överens med våra behov och önskemål.


Henrik Estrup
sektionschef

SDC:

Konsulterna är kunniga, professionella och högpresterande

SDC har anlitat ProData Consult för IT-konsulttjänster i flera år.

Deras konsulter har alltid varit ytterst kompetenta med omfattade teknisk erfarenhet och har därför spelat en viktig roll i utvecklingen av våra system.

Eftersom jag är den som är ytterst ansvarig för att ett projekt blir framgångsrikt är det oerhört viktigt för mig att kunna ha fullt förtroende för att IT-konsulterna som jobbar med projektet kan sina saker. Det är inte särskilt lyckat om jag efter ett tag upptäcker att konsulten inte presterar bra. Det innebär slöseri med tid och resurser och i värsta fall kan det försena ett projekt.

Med ProData Consult har jag fullt förtroende för att de konsulter som anlitas för projektet är rätt personer för uppgiften: konsulterna är kunniga, professionella och högpresterande.

ProData Consult vet hur man levererar.


Ole Kyhnæb
projektledare

Hitta din konsult hos ProData Consult

Hos ProData Consult har vi en flexibel och transparent strategi för att hitta den rätta affärs- och IT-konsulten för att ta itu med våra kunders utmaningar och behov. Vi är stolta över att i ett konstruktivt och problemfritt samarbete ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen.

Vår kärnverksamhet är leverans av affärs- och IT-konsulter, och vår kundbas består av de största och mest IT-intensiva företagen såväl som mindre organisationer, småföretag och start-ups. Oavsett uppdragets storlek eller komplexitet så är vi experter på att matcha kunder, konsulter och projekt för att nå maximala resultat.

Erhåll CV
 

Interesserad av Nearshoring?

Pop -up -near

Med ProData Consults Nearshoring as a Service får du tillgång till en fullt skalbar utvecklingsavdelning i Polen och kan dra nytta av den stora mängd specialiserade och kompetenta IT-specialister som finns där.

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.