Dialogen med ProData Consult är alltid förutseende och långsiktig - Kim Engelhardt Bjørkquist, projektledare, KMD

KMD:

Dialogen med ProData Consult är alltid förutseende och långsiktig

Dialogen med ProData Consult är alltid förutseende, långsiktig och effektiv. De är bra på att hitta rätt konsulter och de gör det alltid snabbt.

När jag frågar efter en konsult vet jag att ProData Consult snabbt kommer att hitta en konsult med de kompetenser som jag behöver. Detta bidrar till att jag känner förtroende för vårt samarbete.

ProData Consult är förekommande och står alltid till vårt förfogande när vi behöver dem.


Kim Engelhardt Bjørkquist
projektledare