ProDatas konsulter har alla levererat gedigna resultat - Claus Wegener Kofoed, IT-chef, Energinet.dk

Energinet.dk:

ProDatas konsulter har alla levererat gedigna resultat

I flera år har Energinet.dk haft nytta av ett nära samarbete med ProData Consult, ett samarbete som vi har utökat till att omfatta flera av våra centrala system, från vårt .NET-system för schemaläggning, som vi har utvecklat internt, till ett eget SharePoint-baserat Scada-system till vår självserviceportal.

Vi väljer att utöka vårt samarbete med ProData Consult av två skäl: det första är att deras affärsmodell omfattar användning av externa konsulter vilket ger oss den flexibilitet vi behöver. Det andra är att ProData Consult har förmågan att förse oss med ett enastående utbud av kombinationer av olika färdigheter.

Dessutom har alla de ProData-konsulter som vi har arbetat med levererat gedigna resultat i samarbete med vår interna personal.


Claus Wegener Kofoed
IT-chef