Kunskap om och förståelse för vår verksamhet - Henrik Estrup, sektionschef , ATP

ATP:

Kunskap om och förståelse för vår verksamhet

När det handlar om mänskliga färdigheter är det av naturliga skäl svårt att standardisera för att kunna jämföra priser. Därför har kommunikationen med vår account manager på ProData Consult haft mycket stor betydelse.

Det har varit väldigt värdefullt för oss att vår account manager känner till vår bransch och vårt segment och har byggt upp kunskap om och förståelse för vår verksamhet, kultur, våra pågående projekt och vår situation i allmänhet. Tekniska termer och interna förkortningar förstås och omsätts effektivt till matchning med lämpliga konsulter.

ProData Consult har en jättebra CV-databas som ofta lyfts fram som en tydlig fördel. Men det är när ProData Consult lyckas kombinera innehållet i den här CV-databasen med account managerns kunskap om kunden och personliga kännedom om konsulterna som de verkligen visar sin styrka som leverantör: då blir matchningen av konsulter betydligt bättre. Allra tydligast blir det när konsultens sociala kompetens och preferenser vad gäller omfattning och varaktighet stämmer överens med våra behov och önskemål.


Henrik Estrup
sektionschef