De rätta kompetenserna vid rätt tidpunkt - Katrine Jørgensen, Department Manager, IT Project Office, Energinet.dk

Energinet.dk:

De rätta kompetenserna vid rätt tidpunkt

Att utforma ett starkt team när man behöver ett kräver att rätt kompetens finns tillgänglig på rätt tid.

Under de senaste åren har Energinet upplevt mycket stor tillväxt, dels på bastjänster för  att överföra el och gas i Danmark och dels i samband med nya uppdrag som kommer att bidra till att lyfta Danmarks användning av förnybar energi fram till 2050. Den här tillväxten är märkbar i hela organisationen, även i förhållande till efterfrågan på IT-lösningar och projekt.

Som ansvarig för IT-projektkontoret är det viktigt för mig att behålla förmågan att vara flexibel och ha möjlighet att skala resurser för att säkerställa framsteg i projekten. Det här har medfört att vi bidrar till att skapa ett värde i förhållande till den utveckling  verksamheten går igenom.

ProData Consult har varit en bra samarbetspartner under många år och hjälper oss på en daglig basis att skala resurser i förhållande till den efterfrågan som finns på IT-konsulter.

ProData Consult har en god förståelse för de kompetenser vi behöver och väljer med stor professionalism ut de IT-konsulter som matchar Energinets organisation, både på det yrkesmässiga och sociala planet.

ProData Consult har förmågan att snabbt få konsulterna på banan, vilket ger oss möjlighet att säkra de nödvändiga framstegen i projekten. Konsulterna tar itu med tunga uppdrag i vår organisation och göra det mycket professionellt. Det är uppmuntrande att se hur lätt det är för konsulterna att anpassa sig till uppdragen och lösa dem.


Katrine Jørgensen
Department Manager
IT Project Office