KMDs erfarenheter med Nearshoring i Polen - Michael Anders Christiansen, Senior Project Manager, KMD

KMD:

KMDs erfarenheter med Nearshoring i Polen

KMD började använda ProData Consults nearshoringtjänster i Polen under hösten 2014. Michael Anders Christiansen är en seniorprojektledare i KMD och sköter den dagliga ledningen av ProData Consults nearshoring-konsulter i Warszawa.

"I mitt projekt i KMD behövde teamet utökas med ytterligare fem utvecklare och två testare. Utifrån mina kompetenskrav levererade ProData Consult 17 konsult-CV:s och deras HR-avdelningen koordinerade sedan två fullpackade dagar av intervjuer med alla kandidater i Warszawa. En av kandidaterna droppade av, men våra förväntningar på kvalificerade kandidater uppnåddes i sin helhet och jag är mycket nöjd med hela processen.

På KMDs vägnar utarbetar ProData Consult också allt kontraktarbete.

Sedan kom alla ProData-konsulter till Danmark i två veckor för att introduceras i  projektet och lära känna det danska teamet och vice versa. Dessvärre blev en av konsulterna inte informerad om att mötet ägde rum i Köpenhamn, så han dök upp på ProDatas kontor i Warszawa. ProData såg emellertid till att han var i Köpenhamn nästa dag. Det viktigaste för mig är att båda teamen kan slås ihop till ett team utan några hinder för det dagliga arbetet i form av telefonsamtal, chatt, Lync-möten, etc.

Jag har haft stor glädje av ProDatas professionalism när det gäller att tillhandahålla mycket kvalificerade konsulter. Både på det tekniska/professionella planet och inte minst på ett personligt plan. Efter bara några veckor så har jag redan sett att det nära samarbetet fungerar och att det i teamet inte finns någon åtskillnad mellan nationaliteterna.

ProData Consult har i de efterföljande två mötena bett om uppföljning vad gäller framsteg och förväntningar om fortsatt samarbete. Jag är mycket nöjd med hur ProData ser till att kunden är nöjd med resultatet."


Michael Anders Christiansen
Senior Project Manager

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.