IT-konsulter minskar arbetstrycket och stressen hos Arla - Christian Neumann, Senior Manager, Arla foods amba

Arla foods amba:

IT-konsulter minskar arbetstrycket och stressen hos Arla

ProData Consult är en agil och flexibel samarbetspartner och de är bra på att hitta de rätta konsultprofilerna för våra IT-projekt i Arla.

Det är också viktigt att nämna vårt nära samarbete med ProDatas kundansvarig, som är synlig hos oss i väldigt hög grad. Han har en bra fortlöpande dialog och uppföljning med mig och konsulterna, och han vet vad som pågår.

ProData-konsulterna och projektledarna lyckas väldigt bra här i Arla. De levererar kvalitet och är noga med att lösa problem på ett professionellt sätt. Och så visar de en stark lojalitet till oss och tillvaratar Arlas intressen fullt ut i själva projektet.

De fungerar också som våra "backfillers", vilket betyder att vi använder dem mycket i perioder med hög belastning där de hjälper oss vid toppbelastningar och håller därmed stressnivån nere för Arlas fastanställda medarbetare.

Dessutom känner vår kundansvarige hos ProData Consult oss bra och är väl insatt i våra uppdrag och projekt. Han känner området och vet vilka persontyper som kommer att matcha uppdraget, så jag själv använder väldigt lite tid med att rekrytera IT-konsulter. Han tar i det närmaste på sig rollen som HR – och det lättar på arbetstrycket riktigt mycket för mig.


Christian Neumann
Senior Manager