ProData Consult har levererat extremt kompetenta konsulter - Morten Gade Christensen, Energinet.dk

Energinet.dk:

ProData Consult har levererat extremt kompetenta konsulter

ProData Consult förstår Energinet.dk och vår kultur riktigt bra. De vet vad vi vill, och arbetet med att finna nya konsulter går alltid riktigt snabbt.

Vi har arbetat med ProData Consult i åtta år. De hjälper oss att lösa våra utmaningar när vi saknar kompetens vi behöver i egen regi. Till exempel när vi har flaskhalsar i samband med lagkrav projekt där vi måste leverera under en mycket kort tidsfrist, och där vi inte har möjlighet att hitta interna resurser.

ProData Consult har levererat extremt kompetenta konsulter som har hjälpt oss komplettera komplexa projekt framgångsrikt och som har bidragit till att förändra vårt företag i en positiv riktning.

Jag är också mycket nöjd med ProData tydliga sätt att fakturera. Vi är alltid informerade exakt vad vi betalar för och hur mycket, och vi har aldrig haft några tvister gällande ekonomi under min tid på företaget.

Morten Gade Christensen
CIO Energinet.dk


Morten Gade Christensen