Därför ska du hitta din apputvecklare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

Apputvecklare IT-konsult

För att utveckla funktionella och användarvänliga mobila applikationer behöver du en apputvecklare.

Med en apputvecklare från ProData Consult får du:

 • Mobilapplikationer som kan anpassas till flera plattformar
 • Användarvänliga appar
 • En flexibel och specialiserad utvecklingskompetens
 • Professionell rådgivning i best practice för apputveckling

Vad kan en apputvecklare göra?

En apputvecklare är specialist på att utveckla och programmera mobilapplikationer. I takt med att smartphones har vunnit mer och mer fotfäste på marknaden har behovet av skickliga apputvecklare också ökat. Det finns flera olika tekniker och plattformar för mobilapplikationer. Den mest kända är Apples iOS och Googles Android, men dessutom finns t.ex. Windows Phone.

Appar kan antingen utvecklas för en specifik plattform eller så kan de anpassas till flera plattformar. Det beslutet avgörs av appens ändamål och hur hög grad av tillgänglighet man vill ge användarna. Medan appar för iOS endast kan användas på Apples egna produkter (iPhone, iPad, etc.), är Googles Android en open source-teknik, som också kan användas med ett antal andra producenter som till exempel Sony Ericsson, Samsung och HTC. En apputvecklare kan hjälpa dig att välja den plattform som bäst passar till syftet och målgruppen.

Du kan antingen välja att använda en apputvecklare som kan utveckla appar till alla plattformar eller så kan du engagera flera apputvecklare som specialiserat sig på var sin plattform. Väljer en apputvecklare att utveckla till alla plattformar har detta fördelen att kostnaden för apputvecklingen minimeras eftersom det bara är en utvecklingskompetens som engageras. Risken är emellertid att appen som utvecklas inte är 100% kompatibel med alla plattformar. När det gäller ett större utvecklingsprojekt, där det är viktigt att appen fungerar på alla plattformar, rekommenderas att använda specialister inom aktuella plattformar.

Med fokus på effektiv apputveckling och kunskap om de mobila plattformernas potential, säkerställer en apputvecklare att:

 • Den nya mobilapplikationen uppfyller kraven för god användbarhet
 • Du får en mobilapplikation som är kompatibel med flera plattformar
 • Den senaste kunskapen inom apputveckling tas med i spelet
 • Du får en effektiv utvecklingsprocess

En apputvecklare börjar alltid med önskemålen för appens funktionalitet och utseende. Men en apputvecklare är också särskilt kunnig på att utveckla enkla lösningar, där överflödig funktionalitet och design tas bort. Om alltför många funktioner införs i appen kan detta påverka både stabilitet och användarvänlighet. En rutinerad apputvecklare kommer därför att bidra till att skärpa fokus i förhållande till appens funktionalitet och design för att utveckla enkel och lättanvänd app.

Hur arbetar en apputvecklare?

Om du inte har utvecklingskompetens i egen regi kan en apputvecklare från ProData Consult snabbt gå med i ditt utvecklingsteam och bidra med den kunskapen du behöver. Den här typen av IT-konsult har specialiserat sig på mobila plattformar och kan ge råd om vad som krävs för att få en app som är enkel och lätt att använda. En apputvecklare har en gedigen kompetens i fråga om användbarhet och kan guida dig på appens utvecklingspotential, begränsningar och kompatibilitet med andra IT-lösningar.

Du kommer ofta att se en apputvecklare som en del av ett större utvecklingsteam som består av flera utvecklingskompetenser, var och en med sin egen specialitet. Dessa kan vara apputvecklare som specialiserat sig på iOS, Windows Phone eller Android.

Hitta din apputvecklare här!

Står du inför ett IT-utvecklingsprojekt där det finns användning för en skicklig apputvecklare? ProData Consult erbjuder erfarna apputvecklare som kan utveckla appar för exakt det ändamål och de plattformar du vill. På ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan främja så gott som alla IT-projekt.

ProData Consult sätter dig i kontakt med en erfaren apputvecklare och ser till att du:

 • Kommer snabbt från idé till färdig applikation
 • Får en flexibel och professionell utvecklingskompetens
 • Kan erbjuda användarvänliga och intressanta appar till dina användare/kunder
 • Får exakt den kompetens du har användning för

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.