Därför ska du hitta din iOS-utvecklare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

iOS-utvecklare IT-konsult

Om du vill utveckla funktionella och användarvänliga mobilappar för Apples plattformar så har du användning för en iOS-utvecklare.

Med en iOS-utvecklare från ProData Consult får du:

 • Mobilapplikationer som matchar Apples plattformar
 • Användarvänliga appar
 • En flexibel och specialiserad utvecklarkompetens
 • Professionella råd och best practice för iOS-apputvecklingen

Nedan hittar du ytterligare information om en iOS-utvecklares ansvarsområden och kärnkompetenser.

Vad kan en iOS-utvecklare göra?

En iOS-utecklare är en specialist i att utveckla och programmera mobilapplikationer till Apples produkter som till exempel iPhone and iPad. Parallellt med att smartphones har blivit mer och mer etablerade på marknaden har behovet av kunniga iOS-utvecklare samtidigt ökat. Om du vill erbjuda dina kunder och användare en lättanvändbar mobilapp på iPhone så ska du anlita en iOS-utvecklare. Professionella iOS-utvecklare är kunniga i att utveckla IT-lösningar som är perfekt anpassade till iOS-plattformen och därför ger den bästa möjliga användarupplevelsen.

Som iOS-utvecklare har man förutsättningar att ge råd om hur iOS bäst kan utnyttjas för att utveckla en fullt fungerande mobilapp som motsvarar utvecklingskrav och syfte. Detta säkerställs genom att iOS-utecklaren behandlar viktiga frågor som till exempel: Vad är syftet med appen? Vilka användare och målgrupper är appen avsedd för? Vilka funktioner ska den innehålla?

Det är stor skillnad på hur vi använder webben och mobilen. Därmed finns det naturligtvis också skillnader på vilka faktorer som skall tas hänsyn till i utvecklingen av respektive webblösningar och mobilapplikationer. En iOS-utecklare börjar alltid med önskemålen om appens funktionalitet och användarvänlighet. En apputvecklare är speciellt duktig i att utveckla enkla lösningar där överflödiga funktioner och design tas bort. Det avgörande i utveckling av appar är att se till att appen kan utföra avsedda uppgifter och därför säkerställa bästa möjliga användarupplevelse. Om alltför många funktioner implementeras i en app kan det påverka appens stabilitet och användarvänlighet. En skicklig iOS-utvecklare kommer därför att bistå med att definiera appens funktionalitet och design för att utveckla en app som är enkel, främjande för funktionalitet och är användarvänlig.

Med fokus på effektiv iOS apputveckling och potentialen i iOS kan en iOS-utvecklare säkerställa att:

 • Den nya mobilappen uppfyller kraven på användarvänlighet
 • Mobilappen passar perfekt ihop med iOS-plattformen
 • Den senaste kunskapen inom iOS-utveckling tas med i spelet
 • Utvecklingsprocessen är effektiv

En iOS-utvecklare kan karakteriseras som en specialiserad apputvecklare. Väljer man en iOS-utvecklare snarare än en allmän apputvecklare så säkrar man att applikationen kommer att passa perfekt till iOS-plattformarn. Å andra sidan kan det vara en ekonomisk fördel att välja en generell apputvecklare som kan utveckla enkla appar som passar alla plattformar. Här kan omkostnaderna hållas nere, men det kommer inte vara samma nivå av specialistkunskaper. När det rör sig om ett större utvecklingsprojekt, där prioriteringen är att appen ska vara perfekt anpassad till alla plattformar, rekommenderas det att använda specialister för var och en av de aktuella plattformarna.

Vad kan en iOS-utvecklare göra?

En iOS-utvecklare är en i hög grad flexibel extern IT-konsult, som tar utgångspunkt i de krav som ställs till lösningen. Om du inte har utvecklingskompetens kan en iOS-utvecklare från ProData Consult snabbt komma in i organisationen och bidra med den kunskap du har användning för. En iOS- utvecklare specialiserar sig på Apples mobilplattformar och kan ge råd om vad som behövs för att utveckla en enkel och användarvänlig iOS-app. En iOS-utvecklare har dessutom gedigen kompetens inom användbarhet och kommer att guida dig i iOS-systemets potential, begränsningar och kompatibilitet med andra IT-lösningar.

Man ser ofta en iOS-utvecklare ingå i ett större utvecklingsteam på ett utvecklingsprojekt. Teamet kan bestå av flera utvecklingskompetenser, var och en med sin egen specialitet för att uppnå största möjliga effektivitet och sammanföra kompetenserna på samma plats. Det kan till exempel finnas andra apputvecklare som specialiserat sig på Android, eller andra webbutvecklare.

Hitta din iOS-utvecklare här

Behöver du en skicklig iOS-utvecklare för ditt nästa IT-projekt? ProData Consult erbjuder erfarna iOS-utvecklare som kan utveckla attraktiva och funktionella appar för iOS-plattformar. På ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-färdigheter, och våra specialister kan underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult sätter dig i kontakt med en kompetent iOS-utvecklare på bara 24 timmar och vi ser till att du:

 • Får en flexibel och specialiserad utvecklingskompetens
 • Kan erbjuda användarvänliga och intressanta appar för dina användare och kunder
 • Får exakt den expertis du har användning för

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.