Därför ska du hitta din Microsoft Business Intelligence-konsult hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

Microsoft Business Intelligence-konsult

När du vill ha en specialist inom Business Intelligence-verktyg som kan säkra en flexibel organisation och utnyttja styrkan i verksamhetens data så är det en god idé att ianlita en Microsoft Business intelligens-konsult.

Med Microsoft Business Intelligence-konsult från ProData Consult får du:

 • Expertkunskap av Business Intelligence-verktyg
 • Möjlighet att få insikt i din kundgrupp så väl som andra data
 • Omfattande analyslösningar för att förutsäga samt utforskning av uppgifter
 • En erfaren IT-konsult med god samarbetsförmåga

Vad kan en Microsoft Business Intelligence-konsult göra?

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för mjukvarulösningar som ger en översikt av företagets stora datamängder. En Microsoft Business Intelligence-konsult kan bidra med kraftfulla BI-verktyg som bemästrar insamling, bearbetning, integration, presentation av data och mycket mer.

I modern verksamhet av idag krävs en flexibel och säker business-intelligence-plattform som kan ombesörja att alla IT-tjänster fungerar optimalt också när det sker förändringar i verksamheten. En Microsoft Business Intelligence-konsult är en expert på att använda Microsoft-baserade Business Intelligence-verktyg för att extrahera, analysera och rapportera data. Med en Microsoft Business Intelligens-konsult i teamet kan du uppnå effektiva affärsprocesser eftersom du har en uttömmande översikt över dina data som ofta kan vara omfattande, och ha en komplex storlek. En modern organisation genomgår förändringar och det är viktigt att dessa förändringar hanteras professionellt med hjälp av en Microsoft Business Intelligence-konsult. Du kan vara i en situation där kundbasen växer kraftigt, och det måste göras vissa förändringar så att företaget kan hålla jämna steg med den här utvecklingen. I situationer med snabba och föränderliga data- och affärsbehov, är det väsentligt att organisationen är utrustad för anpassa sig till nya förhållanden på ett effektivt sätt.

Med fokus på att förstärka verksamheten genom företagets data kan en Microsoft Business Intelligence-konsult säkerställa att:

 • Du fortsätter framåt snabbt från utmaning till lösning genom grundlig analys
 • Företagets data kan enkelt visualiseras och presenteras
 • Du kan bygga omfattande analyslösningar med interaktiv utforskning av data
 • Du uppnår en stark förmåga att förändras eftersom du har en översikt av alla data

Det finns ett utpräglat behov av en Microsoft Business Intelligence- konsult i större företag som dagligen erbjuder tjänster och arbetar med stora användargrupper. Väljer du en Microsoft Business Intelligence-konsult kan du vara säker på att ha en IT-konsult med specialistkunskaper inom Microsofts BI-verktyg. Det här betyder att konsulten kan ge råd om hur verktygen används för bästa möjliga effekt och i vilka fall varje enskilt verktyg kan utnyttjas bättre.

Hur arbetar en Microsoft Business Intelligence-konsult?

En Microsoft Business Intelligence-konsult från ProData Consult har kompetenser inom Microsoft Business Intelligence-stack: SSIS (SQL server integrations services), SSRS (SQL server reporting services) och SSAS (SQL server analysis services). SQL är ett Microsoft-baserat system för databasadministration som används av större företag för att strukturera och hantera data. Som Microsoft Intelligence-konsult specialiserar man sig på att arbeta med komplexa data och omvandla dessa till rapporter och presentationer som kan ligga till grund för viktiga beslut i företaget. När du väljer en Microsoft Business Intelligence-konsult kommer du att få en IT-konsult som har specialistkunskap om SQL-serververktyg och kan hjälpa dig att utnyttja verktygens fulla potential.

 • SQL server integration services (SSIS)
  En Microsoft Business Intelligence-konsult med specialitet på SQL-server integrationstjänster kan säkra en friktionsfri dataintegration och lösa komplexa problem i företaget med hjälp av professionell dataadministration i SQL-server.
 • SQL server reporting services (SSRS)
  En Microsoft Business Intelligence-konsult som specialiserat sig på SQL- server rapporteringstjänster är en expert på att använda plattformens rapporteringsfunktionalitet. Rapporttjänsten innehåller ett brett spektrum av verktyg för att utarbeta och sända rapporter, som till exempel gör det möjligt för utvecklare att lätt kunna integrera data.
 • SQL server analysis services (SSAS)
  En Microsoft Business Intelligence-konsult som specialiserat sig på SQL Server Analysis Services kan hjälpa till att utnyttja analystjänster för att skapa effektiva analysmodeller, så att du snabbt kan avancera från utmaning för lösning.

Hitta din Microsoft Business Intelligence-konsult här!

ProData Consult har flera kompetenta Microsoft Business Intelligence- konsulter som är redo att gå in i din IT-avdelning och hjälpa dig att få en överblick över och kunna utnyttja företagets data optimalt. Utöver Microsoft Business Intelligence-konsult täcker ProData Consults IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan tillföra värde till praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult sätter dig i kontakt med en Microsoft Business Intelligence konsult på bara 24 timmar och vi ser till att du:

 • Får expertkunskap om Business Intelligence-verktyg
 • Lär dig mer om ditt företag genom att få inblick i dataanalys
 • Får professionell och kompetent bearbetning av företagets data
 • Får värdefull insikt i verksamhetens data

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.