Därför ska du hitta din MS SQL Server DBA hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

MS SQL Server DBA IT-konsult

Om du vill ha professionell administrering av data och du vill säkerställa en välfungerande och säker databas så har du användning för en SQL Server DBA.

Med en SQL Server DBA från ProData Consult, får du:

 • En erfaren och professionell databasadministratör
 • En expert i hanteringen av stora datamängder.
 • Säker hantering av kritiska data
 • En flexibel IT-konsult med god samarbetsförmåga

Vad kan en Microsoft SQL Server DBA göra?

En Microsoft SQL Server DBA (Databasadministratör) administrerar SQL-servrar och databaser. SQL Server är ett Microsoft-baserat system för databasadministration som används av större företag för att strukturera och hantera data. Särskilt i företag med ett stort datawarehouse är en SQL Server DBA en viktig kompetens att ha. SQL-servrar uppdateras fortlöpande med nya versioner som blir bättre och starkare. Den senaste versionen av SQL-server från 2014 har en missionskritisk prestanda och inbyggda i in-memory-tekniker.

En SQL Server DBA är särskilt relevant för företag som hanterar stora datamängder och har många transaktioner. Detta gäller för många företag inom finansbranschen som dagligen hanterar stora volymer transaktioner och för vilka en välfungerande databas är av största vikt.

En SQL Server DBA säkerställer att databasen fungerar optimalt, och kommer att fortsätta att utföra uppgifter som till exempel uppdateringar, indexering och replikering. Dessutom har en SQL Server DBA bland annat följande uppgifter:

 • Identifiering och hantering av problem i databasen
 • Rapportering och lösning av SQL-servervarningar
 • Övervakning av SQL-servern för potentialla problem
 • Implementering av nya SQL-server applikationer
 • Fortlöpande anpassning av databasens struktur

Man använder vanligtvis en SQL Server DBA i företag där det finns ett behov av att data hanteras med en hög grad av professionalism. Idag är kunskap och data en viktig kraft i företag, och hanteringen av dessa är av stor betydelse - i vissa fall är datahantering till och med kärnan i företaget. Databasanvändare (medarbetare, användare eller kunder) interagerar ofta med databasen, och det är viktigt att databasen administreras och underhålls konstant. En SQL Server DBA säkerställer att databasen alltid fungerar optimalt och bearbetar data på avsett vis. Med en SQL Server DBA får du administratörskompetenser med inriktning mot SQL-server. Väljer du en SQL Server DBA kan du vara säker på att få en IT-konsult med ingående kunskap om Microsoft SQL-databaser och verktyg. Som SQL Server DBA kan man utföra uppgifter som installation, konfiguration, uppgradering, övervakning och underhåll av databasen. Därtill kommer underhåll av säkerhetssystem, så verksamhetens data inte går förlorade eller faller i orätta händer. Rollen som SQL Server DBA innebär alltså ett större arbetsområde och ansvarsområde, där det är särskilt viktigt att ha erfarenhet av SQL-servrar.

Med fokus på professionell hantering av stora datamängder, säkerställer en SQL Server DBA att:

 • Komplexa data struktureras och förenklas
 • Databasen fungerar i topptrim hela tiden
 • Data hanteras professionellt, och ingenting går förlorat
 • Ny mjukvara implementeras friktionsfritt i databasen

Hur arbetar en Microsoft SQL Server DBA?

En SQL Server DBA arbetar på ett strukturerat sätt, med en omfattande överblick. Det är en nödvändighet att ha en överblick över innehållet och strukturer för att kunna administrera databasen. Som SQL DBA använder man databasspråket Structured Query Language (SQL) för att hantera och strukturera innehållet.

Med titeln SQL-server databasadministratör medföljer ett stort ansvar, och därför bör du bara placera erfarna och professionella IT-konsulter i administratörsrollen. I vissa situationer kan det även finnas ett behov av mer än en SQL Server DBA för uppdraget. Hos ProData Consult hittar du både enskilda SQL Server DBA IT-konsulter och team av administratörer som tillsammans kan få jobbet gjort.

Som SQL Server DBA är det viktigt att hålla databasen uppdaterad samt att implementera ny mjukvara löpande. Det här betyder att SQL-server databasadministratören ska samarbeta med mjukvaruutvecklare eller andra utvecklingsresurser i syfte att anpassa de nya mjukvarulösningarna till databasen och se till att implementeringen blir problemfri. En SQL Server DBA är van att arbeta med andra IT-experter i ett team. Förutom SQL-server databasadministratörer, har ProData Consult också kompetensen Oracle DBA, som besitter expertisen att administrera Oracle-databaser.

Hitta din Microsoft SQL Server DBA här!

Behöver du en SQL-server databasadministratör för att hantera din databas? ProData Consult har flera SQL-server databasadministratörer som med stor erfarenhet kan axla rollen som administratör. Hos ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult sätter dig i kontakt med rätt SQL Server DBA, och ser till att du får:

 • En professionell och kompetent databasadministratör
 • Expertkunskaper i MS SQL Server databaser och verktyg
 • Säker hantering av kritiska data
 • En flexibel databasadministratör med god samarbetsförmåga

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.