Därför ska du hitta din Oracle DBA hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

Oracle DBA IT-konsult

När du vill ha professionell administration av ditt företags Oracle-databas behöver du en Oracle DBA - Oracle-databasadministratör.

Med en Oracle DBA från ProData Consult får du:

 • En erfaren och professionell administratör
 • Säker hantering av verksamhetens data
 • Professionell hantering av databasens användarprofiler
 • En flexibel IT-konsult med god samarbetsförmåga

Vad kan en Oracle DBA göra?

En Oracle DBA (Oracle-databasadministratör) fungerar som en samordnare och administratör på Oracles databaser i din verksamhet. Orcale har utvecklat en av de mest stabila och heltäckande databaser som används av större företag för att strukturera och hantera data. Oracles databaser är särskilt lämpliga för komplexa och stora mängder data, och med en Oracle DBA IT-konsult, får du ingående kunskaper och kompetenser med speciell inriktning mot Oracles databaser och verktyg.

Data och databaser är ofta ett nav för verksamhetens affärsrutiner och processer. Databasens användare, som t.ex. kan vara medarbetare eller kunder, interagerar ofta med databasen, och därför är det väsentligt att databasen administreras och underhålls löpande. En Oracle DBA kan ombesörja att databasen alltid är uppdaterad och att den bearbetar data både snabbt och effektivt.

Data och kunskap om data är idag en viktig kraft i verksamhetens strategi och målgruppsinsikt, och därför är behandlingen av dessa data en hög prioritet. Har man en verksamhet där det är nödvändigt att data hanteras med hög säkerhet och professionalism, har man typiskt ha användning av en Oracle DBA. En Oracle DBA kan bidra till att uppnå effektivitet i hanteringen av data och samtidigt vända komplexitet till struktur. En Oracle DBA är särskilt värdefull i de fall där komplexa relationer eller känsliga personuppgifter ska hanteras. En Oracle DBA kan säkerställa:

 • Installering och uppgradering av Oracle-servrar och applikationsverktyg
 • Upprättande av databasernas datalagringsstrukturer (Tablespaces)
 • Fortlöpande anpassning av databasens struktur
 • Allokering av utrymme i databasen
 • Registrering av användare och hantering av användaråtkomst
 • Upprätthållande av säkerhetssystem
 • Planering av backup och återställning databasinformation
 • Implementering av ny mjukvara i databasen

En Oracle DBA har ansvaret för att hantera användarroller och användares åtkomst till databasen. Därmed kan administratören se till att rätta användare har åtkomst till de nödvändiga uppgifterna. Med fokus på professionell strukturering av data säkerställer en Oracle DBA att:

 • Komplexa data struktureras och förenklas
 • Känsliga personuppgifter hanteras professionellt
 • Inga data går förlorade eller felplaceras
 • Ny mjukvara implementeras friktionsfritt i databasen
 • Databasens användare har de bästa arbetsvillkoren för deras uppdrag

Som Oracle DBA kan man utföra alla uppdrag i samband med installation, konfigurering, uppgradering, övervakning och underhåll av ett företags databas. Dessutom upprätthålls säkerhetssystemen, så att data inte går förlorade eller hamnar på fel plats.

Hur arbetar en Oracle DBA?

En professionell Oracle DBA arbetar med ett helhetsperspektiv och god planering. Det är en nödvändighet att ha en överblick över databasens innehåll och strukturer för att hantera databasen. Oracle- databasadministratören arbetar i databasen med hjälp av ett databasspråk som till exempel SQL (Structured Query Language), som kan hantera och strukturera data.

Rollen som Oracle-databasadministratör innebär en hel del ansvar, och därför bör du välja erfarna och professionella IT- konsulter för rollen som administratör. Eftersom en Oracle-databas kan vara ganska stor och ha många användare, kräver detta ibland flera administratörer. Hos ProData Consult hittar du både enskilda Oracle DBA IT-konsulter och team av administratörer som kan utföra uppdraget tillsammans. Som Oracle DBA är det ett viktigt uppdrag att hålla databasen uppdaterad samt att implementera ny mjukvara. Det här betyder att Oracle-databasadministratören vill samarbeta med mjukvaruutvecklare, eller andra utvecklingsresurser, för att anpassa de nya mjukvarulösningarna till databasen.

En Oracle DBA är en gedigen teamspelare och van att arbeta med andra IT-proffs. Förutom Oracle-databasadministratörer, kan ProData Consult också tillhandahålla SQL-server databasadministratörer, som är experter på att administrera Microsoft SQL-servrar.

Företaget är alltid startpunkten för en Oracle DBA. En kompetent Oracle DBA kommer att bli familjär med företagets behov vad gäller datahantering och struktur och ge råd om hur Oracles databas kan uppfylla företagets krav.

Hitta din Oracle DBA här

Letar du efter en Oracle-databasadministratör som med stor säkerhet kan kontrollera och administrera företagets databas? ProData Consult har flera Oracle-databasadministratörer som med stor erfarenhet kan utföra rollen som administratör. På ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult kan sätta dig i kontakt med en Oracle DBA inom bara 24 timmar och se till att du får:

 • En professionell och kompetent databasadministratör
 • Expertkunskaper i Oracle-databaser och verktyg
 • Säker hantering av företagets data
 • En flexibel databasadministratör med god samarbetsförmåga

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.