Därför ska du hitta din projektledare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

Projektledare IT-konsult

Om du vill ha en effektiv och strukturerad process där du når säkert i mål med IT-projektet, behöver du en projektledare.

Med en projektledare från ProData Consult får du:

 • Professionell ledning av projektet
 • En effektiv process där deadline hålls
 • Optimalt utnyttjande av alla projektets resurser
 • En erfaren IT-projektledare med IT-teknisk kunskap

Nedan hittar du mer information om en projektledares ansvarsområden och kärnkompetenser.

Vad kan en projektledare göra?

Oavsett om du är på väg att utveckla en webbplats, en mobilapplikation eller andra IT-projekt, kan en projektledare se till att projektet kommer att slutföras inom avtalad tidsram och att det uppfyller uppsatta de krav och mål. En projektledare har en nyckelroll i ett IT-projekt och ser till att projektmålen och projektets tidsplan hålls genom löpande uppföljning och samordning av projektets resurser och uppdrag. Kort sagt, en projektledare säkerställer att IT-projektet fortskrider som det ska.

En projektledare har som uppgift att se till att projektteamet har nödvändiga resurser och kompetenser för att avsluta projektet inom angiven deadline. Dessutom har projektledare överblicken för att säkerställa att alla medlemmar i projektteamet känner till sina uppgifter hela tiden, så att inga resurser slösas bort. Det är viktigt att hela projektteamet är inriktat på det gemensamma målet, och att alla projektteammedlemmar vet vilka uppgifter som skall lösas och när. En projektledare ombesörjer detta. Att ha en projektledare ombord säkerställer också att du undviker resursslöseri och misstag, som kan vara potentiellt kostsamma.  Projektledaren håller ett öga på att det sker minsta möjliga förskjutning i ansvar, och att alla i projektteamet är medvetna om sina ansvarsområden.

När man arbetar med och utvecklar IT är det en stor fördel att välja en projektledare som har en förståelse för IT och IT-processer. En projektledare från ProData Consult har teknisk förståelse och lång erfarenhet av olika IT-projekt, både IT-utvecklingsprojekt och organisatoriska implementeringsprojekt. En projektledare har en förståelse av processen för IT-projekt och är därför i stånd att organisera projektets resurser. En projektledare från ProData Consult vet exakt vad som krävs för att leda ett team med specialiserade IT-konsulter.

Med fokus på att bygga momentum i IT-projektet, kan en projektledare hjälpa dig att:

 • Hålla sig till projektets mål och tidsplan
 • Organisera projektets resurser så att de utnyttjas optimalt
 • Leda projektteamet mot ett gemensamt mål
 • Säkra att projektteamet har de nödvändiga verktygen och resurserna tillgängliga

Projektledaren är projektteamets direkta länk till företagets ledning. Som projektledare är det ett viktigt uppdrag att avrapportera till ledningen hur projektet framskrider. Projektledaren kan även be ledningen om ytterligare resurser eller kompetens om IT-projektet stöter på utmaningar.

Det finns flera förgreningar och certifieringar inom IT-projektledning. Förutom en allmän teknisk projektledare, erbjuder ProData Consult kompetenserna Scrum Master, Prince2-projektledare och ITIL-projektledare, som också kan ta rollen av projektledare för IT-projekt.

Hur arbetar en projektledare?

Att vara en kompetent projektledare för IT-projekt kräver både överblick, teknisk förståelse och god kommunikationsförmåga. Med en central roll i projektteamet är det viktigt att en projektledare har goda ledaregenskaper och är en skicklig facilitator. Dessutom arbetar en projektledare självständigt och proaktivt för att kunna möta och förutse utmaningar. Du kan vara säker på att projektledaren alltid är steget före i processen och fokuserar på att förutsäga möjliga utmaningar som kan bromsa processen.p>

Som projektledare har man fokus på att skapa flöde i processen. Det här sker genom olika verktyg och metoder, som alla hjälper projektledaren att strukturera och driva processen. En projektledare kan använda LEAN, SCRUM eller andra formella metoder och processer. En projektledare är en fulländad teamspelare som strävar efter att uppnå ett effektivt samarbete med projektteamet oberoende av projektet i fråga. En projektledare är en flexibel IT-konsult som kan gå in när det finns ett behov för det och gå med i den organisatoriska ramen omedelbart. Projektledare har en gedigen samarbetsförmåga och är vana med att arbeta tillsammans med en webbutvecklare, mjukvaruutvecklare, apputvecklare eller UX-designer.

Hitta din projektledare här

Letar du efter en projektledare som kan hantera ditt nästa IT- projekt? På ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. Oavsett om ditt projekt är stort eller litet, har ProData Consult en erfaren och kompetent projektledare som passar dina behov. ProData Consult sätter dig i kontakt med en projektledare med efterfrågad kompetens inom en kort tid, och vi ser till att du:

 • Uppnår målet med ditt IT-projekt i tid och med stor framgång
 • Får en effektiv utvecklingsprocess där alla resurser utnyttjas optimalt
 • Får ett välfungerande och organiserat projektteam
 • Kan ta den snabbaste och bästa vägen från idé till färdig IT-lösning

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.