Därför ska du hitta din ITIL-projektledare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 18 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

ITIL-projektledare

Med en ITIL-projektledare från ProData Consult, får du:

 • Professionell optimering av IT-tjänster
 • Förbättrade IT-tjänster baserat på best practices
 • En effektiv process där alla resurser utnyttjas optimalt
 • Förbättrad kundservicenivå genom ett professionell inställning till service

Vad kan en ITIL-projektledare göra?

En ITIL-projektledare är en projektledare som har expertkunskaper om företagets infrastruktur och processer i managementtjänster. ITIL (IT Infrastructure Library) är globalt sett den mest utbredda metoden för hantering av IT-tjänster och innehåller värdefulla verktyg för projektledaren.

ITIL-metoden fokuserar på hur IT-resurser kan organiseras till ge maximalt värde till IT-infrastrukturprojektet, inklusive hur processer dokumenteras och hur roller förvaltas. När du väljer en ITIL-projektledare med den efterfrågade ITIL-certifieringen, får du ett systematiskt och professionellt sätt att närma dig hanteringen av verksamhetens IT-tjänster. Det kan vara IT-tjänster som stöder interna processer eller tjänster som gör bra kundservice möjlig. En ITIL-projektledare skall se till att företagets IT-aktiviteter sker med högsta effektivitet och resursutnyttjande.

En ITIL-projektledare är en viktig kompetens när det gäller infrastrukturprojekt. Det här kan vara där IT-plattformen, servrar eller att hårdvara måste bytas ut, eller där företaget behöver uppgradera datorer eller produkter. ITIL-projektledaren kan säkra att de här förändringarna i infrastrukturen löper problemfritt och inte får negativa konsekvenser för affärsprocesser. En ITIL-projektledare är oerhört värdefull när du vill säkerställa en friktionsfri driftsättning och hantering av ett nytt projekt eller system. Framgången för ett nytt system i organisationen är beroende av att någon tar hand om implementeringen och säkerställer att systemet lätt integreras i den befintliga IT-miljön. Detta kan en ITIL-projektledare hjälpa med.

I arbetet med IT är det en stor fördel att välja en projektledare som förstår IT och IT-infrastruktur. En ITIL-projektledare från ProData Consult har både teknisk förståelse och bred erfarenhet i att driftsätta infrastrukturprojekt och -system. Därmed säkrar du dig en projektledare som känner till specialiseringarna i projektteamet och kan därför organisera företagets resurser på bästa möjliga sätt. En ITIL-projektledare från ProData Consult vet exakt vad som krävs för att iscensätta IT-kompetenser och resurser mot driftsättning av nya system och produkter.

Med fokus på optimering av infrastruktur och service management, kan en ITIL-projektledare hjälpa med att:

 • Reducera IT-projektets kostnader
 • Organisera projektets resurser, så att de utnyttjas optimalt
 • Förbättra IT-tjänster genom tillämpning av best practices processer
 • Öka kundnöjdheten genom ett professionell inställning till service
 • Utnyttja kvalifikationer och erfarenhet optimalt

En ITIL-projektledare har direkt förbindelse med verksamhetens ledning. Som ITIL-projektledare är det ett viktigt uppdrag att avrapportera till ledningen om infrastrukturprojekts framsteg och komplikationer. Likaså ska projektledaren be ledningen om ytterligare resurser eller kompetenser om IT-projekt stöter på utmaningar.

Det finns flera förgreningar och certifieringar inom IT-projektledning. Förutom en ITIL-projektledare, har ProData Consult kompetenser som Scrum Master, Prince2-projektledare och allmänna Projektledare, som också kan fungera som projektledare för IT-projekt.

Hur arbetar en ITIL-projektledare?

En ITIL-projektledare fungerar vanligtvis enligt ledarstilen IT-governance. Det här innefattar projektledning med fokus på hur IT påverkar en verksamhets strategi, struktur, system, människor och processer. Inom IT-service management finns det flera discipliner, som alla handlar om optimering av verksamhetens IT-tjänster, såsom Incident Management, Problem Identification, Change Management, och andra. En ITIL-projektledare kan bland annat ge dig råd om dessa områden.

En professionell ITIL-projektledare kan uppdaga de områden där det finns potential att effektivisera och optimera. De samarbetar med företaget på att avtäcka processer omkring användning av IT-tjänster, och en ITIL-projektledare hjälper med att rikta resurserna på lämpligt sätt.

Det kräver både överblick, teknisk förståelse och god kommunikationsförmåga för att vara en kompetent ITIL-projektledare. Med en central roll i infrastrukturprojektet är det avgörande att ITIL-projektledaren har god kommunikationsförmåga. ProData Consults ITIL-projektledare har alla dessa förmågor. En ITIL-projektledare arbetar självständigt och proaktivt för att kunna förutse och tackla eventuella utmaningar. Du kan vara säker på att ITIL-projektledaren alltid är ett steg före och fokuserar på de möjliga utmaningarna som kan störa verksamhetens affärsprocesser.

Som alla andra projektledare är en ITIL-projektledare en teamspelare som strävar efter att uppnå välfungerande samarbete i projektteamet. En ITIL-projektledare är en flexibel IT-konsult som kan träda in när det finns ett behov av det eller infinna sig i den organisatoriska ramen omedelbart. Projektledare har stark samarbetsförmåga och är vana med lyfta uppdrag tillsammans med en Databasadministratör, Infrastrukturkonsult eller SCCM/SCOM-konsult.

Hitta din ITIL-projektledare här

Letar du efter en ITIL-projektledare som kan hantera ditt nästa IT-projekt? På ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan därför underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult sätter dig i kontakt med en erfaren ITIL-projektledare och ser till att du:

 • Får professionell ledning och optimering av företagets IT-tjänster
 • Kan erbjuda effektiva IT-tjänster till medarbetare och kunder
 • Får effektiva processer där alla resurser utnyttjas optimalt
 • Kan gå den snabbaste och bästa vägen från idé till färdig IT-lösning