Därför ska du hitta din ITIL-projektledare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

ITIL-projektledare

Med en ITIL-projektledare från ProData Consult, får du:

 • Professionell optimering av IT-tjänster
 • Förbättrade IT-tjänster baserat på best practices
 • En effektiv process där alla resurser utnyttjas optimalt
 • Förbättrad kundservicenivå genom ett professionell inställning till service

Vad kan en ITIL-projektledare göra?

En ITIL-projektledare är en projektledare som har expertkunskaper om företagets infrastruktur och processer i managementtjänster. ITIL (IT Infrastructure Library) är globalt sett den mest utbredda metoden för hantering av IT-tjänster och innehåller värdefulla verktyg för projektledaren.

ITIL-metoden fokuserar på hur IT-resurser kan organiseras till ge maximalt värde till IT-infrastrukturprojektet, inklusive hur processer dokumenteras och hur roller förvaltas. När du väljer en ITIL-projektledare med den efterfrågade ITIL-certifieringen, får du ett systematiskt och professionellt sätt att närma dig hanteringen av verksamhetens IT-tjänster. Det kan vara IT-tjänster som stöder interna processer eller tjänster som gör bra kundservice möjlig. En ITIL-projektledare skall se till att företagets IT-aktiviteter sker med högsta effektivitet och resursutnyttjande.

En ITIL-projektledare är en viktig kompetens när det gäller infrastrukturprojekt. Det här kan vara där IT-plattformen, servrar eller att hårdvara måste bytas ut, eller där företaget behöver uppgradera datorer eller produkter. ITIL-projektledaren kan säkra att de här förändringarna i infrastrukturen löper problemfritt och inte får negativa konsekvenser för affärsprocesser. En ITIL-projektledare är oerhört värdefull när du vill säkerställa en friktionsfri driftsättning och hantering av ett nytt projekt eller system. Framgången för ett nytt system i organisationen är beroende av att någon tar hand om implementeringen och säkerställer att systemet lätt integreras i den befintliga IT-miljön. Detta kan en ITIL-projektledare hjälpa med.

I arbetet med IT är det en stor fördel att välja en projektledare som förstår IT och IT-infrastruktur. En ITIL-projektledare från ProData Consult har både teknisk förståelse och bred erfarenhet i att driftsätta infrastrukturprojekt och -system. Därmed säkrar du dig en projektledare som känner till specialiseringarna i projektteamet och kan därför organisera företagets resurser på bästa möjliga sätt. En ITIL-projektledare från ProData Consult vet exakt vad som krävs för att iscensätta IT-kompetenser och resurser mot driftsättning av nya system och produkter.

Med fokus på optimering av infrastruktur och service management, kan en ITIL-projektledare hjälpa med att:

 • Reducera IT-projektets kostnader
 • Organisera projektets resurser, så att de utnyttjas optimalt
 • Förbättra IT-tjänster genom tillämpning av best practices processer
 • Öka kundnöjdheten genom ett professionell inställning till service
 • Utnyttja kvalifikationer och erfarenhet optimalt

En ITIL-projektledare har direkt förbindelse med verksamhetens ledning. Som ITIL-projektledare är det ett viktigt uppdrag att avrapportera till ledningen om infrastrukturprojekts framsteg och komplikationer. Likaså ska projektledaren be ledningen om ytterligare resurser eller kompetenser om IT-projekt stöter på utmaningar.

Det finns flera förgreningar och certifieringar inom IT-projektledning. Förutom en ITIL-projektledare, har ProData Consult kompetenser som Scrum Master, Prince2-projektledare och allmänna Projektledare, som också kan fungera som projektledare för IT-projekt.

Hur arbetar en ITIL-projektledare?

En ITIL-projektledare fungerar vanligtvis enligt ledarstilen IT-governance. Det här innefattar projektledning med fokus på hur IT påverkar en verksamhets strategi, struktur, system, människor och processer. Inom IT-service management finns det flera discipliner, som alla handlar om optimering av verksamhetens IT-tjänster, såsom Incident Management, Problem Identification, Change Management, och andra. En ITIL-projektledare kan bland annat ge dig råd om dessa områden.

En professionell ITIL-projektledare kan uppdaga de områden där det finns potential att effektivisera och optimera. De samarbetar med företaget på att avtäcka processer omkring användning av IT-tjänster, och en ITIL-projektledare hjälper med att rikta resurserna på lämpligt sätt.

Det kräver både överblick, teknisk förståelse och god kommunikationsförmåga för att vara en kompetent ITIL-projektledare. Med en central roll i infrastrukturprojektet är det avgörande att ITIL-projektledaren har god kommunikationsförmåga. ProData Consults ITIL-projektledare har alla dessa förmågor. En ITIL-projektledare arbetar självständigt och proaktivt för att kunna förutse och tackla eventuella utmaningar. Du kan vara säker på att ITIL-projektledaren alltid är ett steg före och fokuserar på de möjliga utmaningarna som kan störa verksamhetens affärsprocesser.

Som alla andra projektledare är en ITIL-projektledare en teamspelare som strävar efter att uppnå välfungerande samarbete i projektteamet. En ITIL-projektledare är en flexibel IT-konsult som kan träda in när det finns ett behov av det eller infinna sig i den organisatoriska ramen omedelbart. Projektledare har stark samarbetsförmåga och är vana med lyfta uppdrag tillsammans med en Databasadministratör, Infrastrukturkonsult eller SCCM/SCOM-konsult.

Hitta din ITIL-projektledare här

Letar du efter en ITIL-projektledare som kan hantera ditt nästa IT-projekt? På ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan därför underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult sätter dig i kontakt med en erfaren ITIL-projektledare och ser till att du:

 • Får professionell ledning och optimering av företagets IT-tjänster
 • Kan erbjuda effektiva IT-tjänster till medarbetare och kunder
 • Får effektiva processer där alla resurser utnyttjas optimalt
 • Kan gå den snabbaste och bästa vägen från idé till färdig IT-lösning

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.