Därför ska du hitta din Prince2-projektledare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 18 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

Prince2-projektledare IT-konsult

Om du vill ha en effektiv och strukturerad projektmodell med exakt kommunikation och tydlig rolluppdelning behöver du en Prince2-projektledare.

Med en Prince2-projektledare från ProData Consult får du:

 • Professionell ledning av projektteamets roller och uppdrag
 • En effektiv projektledningsmodell med tydliga roller och ansvarsområden
 • Optimalt utnyttjande av alla projektresurser
 • En erferen IT-projektledare med en efterfrågad certifiering

Vad kan en Prince2-projektledare göra?

Prince2 står för PRojects IN Controlled Environments, version 2.

Metoden är generell och kan användas för alla typer av projekt - både stora och små IT-projekt. Prince2 är numera en av de mest utbredda projektledningsmetoderna. När du väljer en projektledare med Prince2-certifiering kommer du att få en projektledare som fokuserar på att alla roller och ansvarsområden avtalas om och är synliga i hela processen.

Oavsett om du överväger att utveckla en enkel webbapplikation eller en stor och komplex IT-lösning, är en Prince2-projektledare en värdefull kompetens att ha. Det är dock nödvändigt att metoden anpassas till verksamheten och det enskilda projektet. I samarbete med Prince2-projektledaren kan du komma överens om ramarna för IT-projektet och hur det är möjligt att anpassa Prince2-metoden så att du får ut det mesta av metodens potential.

En Prince2-projektledare kan se till att alla medlemmar i projekt teamet är medvetna om sin roll vid alla tidpunkter under projektets gång, och att projektteamet uppnår konsensus om det gemensamma målet. Det är Prince2-projektledaren som ansvarar för att IT-projektet slutförs vid överenskommen deadline och uppfyller det angivna målet. Det här sker genom löpande uppföljning och koordinering av projektresurser och uppdrag. En Prince2-projektledare spelar en central roll i IT-projektet, där överblick och god kommunikationsförmåga är viktiga egenskaper. För att projektet ska röra sig aktivt framåt, vill en Prince2-projektledare att projektteamet har de nödvändiga resurserna och kompetenserna på plats.

Med en Prince2-projektledare från ProData Consult får du en projektledare med en förståelse för IT och en lång erfarenhet med IT-processer. Det ger dig en projektledare som förstår projektteamets expertkunskap och kompetens och kan därmed organisera projektets resurser på bästa möjliga sätt. En Prince2-projektledare från ProData Consult vet exakt vad som krävs för att leda ett projektteam med specialiserade IT-konsulter. Prince2-projektledaren är projektgruppens direkta länk till företagets ledning och har uppdraget att informera ledningen om hur projektet framskrider och en anmodan till ledningen om mer resurser om IT-projekt stöter på utmaningar.

Med fokus på tydliga roller och flexibilitet i IT-projekt kan en Prince2-projektledare hjälpa dig med att:

 • Leda projektteamet mot ett gemensamt mål
 • Tydliggöra projektets roller och ansvarsområden
 • Minimera risken för potentiellt kostsamma misstag
 • Organisera projektresurser, så att de utnyttjas optimalt
 • Stöda en agil utvecklingsprocess

Förutom Prince2-projektledare finns det flera förgreningar och specialiseringar inom projektledning. ProData Consult har också IT-konsulter med kompetenserna Scrum Master, Projektledare och ITIL-projektledare, vilka också kan komma in i rollen som projektledare för IT-projektet.

Hur arbetar en Prince2-projektledare?

En Prince2-projektledare kan hantera både små, enkla IT-projekt och stora högriskprojekt. Prince2-metoden är tillämplig på alla projektstorlekar. Som Prince2-projektledare arbetar man med ägarskap och samarbete i projektteamet. Detta görs genom att tydliggöra projektteamets respektive roller och uppnå transparens i fördelningen av uppdrag.

Överblick och utmärkt kommunikationsförmåga karakteriserar Prince2-projektledarens förmågor. Med en central roll i projektteamet är det viktigt att en projektledare har goda ledaregenskaper och är en skicklig facilitator. En Prince2-projektledare arbetar självständigt och proaktivt för att kunna möta och förutse utmaningar. Du kan vara säker på att projektledaren alltid är ett steg före i processen och fokuserar på att förutsäga eventuella utmaningar som kan bromsa processen. ProData Consult Prince2-projektledare förfogar över alla dessa egenskaper.

Med en Prince2-projektledare kommer du att få en utpräglad teamspelare som strävar efter att få ett välfungerande samarbete med projektteamet oavsett vilket utvecklingsprojekt det är. En Prince2-projektledare är en flexibel IT-konsult som kan kliva in när det finns ett behov för det och bli en del av organisationen omedelbart. Prince2-projektledare har en gedigen förmåga att samarbeta och är vana vid att exempelvis arbeta med en webbutvecklare, mjukvaruutvecklare, Apputvecklare eller UX-designer.

Hitta din Prince2-projektledare här

Letar du efter en projektledare med den efterfrågade Prince2-certifieringen? På ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. Oavsett om det är tal om små eller stora projekt, har ProData Consult en erfaren och kompetent Prince2-projektledare som passar dina behov. ProData Consult sätter dig i kontakt med en Prince2-projektledare på bara 24 timmar och vi ser till att du:

 • Når i mål med IT-projektet i tid
 • Kan utnyttja de många fördelarna med Prince2-metoden
 • Får en effektiv utvecklingsprocess där alla resurser utnyttjas optimalt
 • Får ett välfungerande projektteam med tydlig uppdelning av roller
 • Kan gå den snabbaste och bästa vägen från idé till färdig IT-lösning