Därför ska du hitta din Scrum Master hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

Scrum Master IT-konsult

Vill du arbeta med Scrum-processer på ett specifikt projekt eller i din verksamhet generellt så behöver du en Scrum Master!

Med en Scrum Master från ProData Consult får du:

 • Agil utveckling i enlighet med Scrum-processens teori, metodik och riktlinjer
 • Strukturerat, områdesöverskridande och självorganiserat projektteam
 • Professionell hantering av externa störningar som säkrar och främjar maximal produktivitet
 • Primärt fokus på process och framsteg

Vad kan en Scrum Master göra?

Scrum-metoden är en agil process som underlättas av en Scrum Master som är personen som ansvarar för projektet och i synnerhet processen. Scrum-metodens utgångspunkt är att utvecklingsfaser ofta är oförutsägbara och tidvis en komplicerad process. Till skillnad från linjära processer, som vattenfallsmodellen med etablerade processer, är Scrum mycket flexibel i förhållande till tidplaner, deadlines och samarbete tvärsöver olika discipliner. Därför arbetar scrum med små iterationer, dagliga orienteringsmöten och en visuell översikt av den totala arbetsmängden tvärs över projektteamet.

Med ett primärt fokus på process, metod och framsteg, säkrar en Scrum Master samtidigt att:

 • Teamet har de nödvändiga verktygen och resurserna för att möta uppsatta deadlines och tidsplaner
 • Projektteamet förstår och utför scrum efter metodikens riktlinjer
 • Dagliga möten hålls - The Daily Scrum - där alla briefas och orienteras
 • Arbetsprocesserna övervakas
 • Teamet har fokus på målet och uppnår konsensus om vad som skall nås i de uppsatta delmålen (s.k. sprintar)

Det är också Scrum Masters huvuduppgift att skydda teamet från externa distraktioner genom att fungera som en buffert mellan teamet och påverkan av externa intressenter. Genom att hjälpa externa aktörer med att förstå vilka interaktioner med Scrum-projektteamet som bidrar och vilka som är till skada för processen, säkrar och främjar Scrum Master högsta möjliga produktivitet.

Hur arbetar en Scrum Master?

Med fokus på processen, genomdriver Scrum Master scrum-metodens regler, håller regelbundna möten (även känt som The Daily Scrum) och utmanar ständigt projektteamet att förbättra sig, utan att ha titeln team- eller projektledare i traditionell mening. En Scrum Master skiljer sig från en projekt ledare genom att inte ha ett bestämt auktoritärt ledaransvar, utan snarare ett primärt fokus på att leda processen som helhet.

En Scrum Master arbetar i ett så kallat Scrum-team som förutom Scrum Master typiskt består av en produktägare och ett utvecklingsteam. Produktägaren ansvarar för att maximera värdet av produkten och arbetet av utvecklingsteamet. Utvecklingsteamet är strukturerat och har befogenhet att organisera och styra sitt eget arbete. Ett Scrum-projektteam är som helhet självorganiserat, vilket säkrar att teamet själva tar reda på hur de bäst kan utföra och lösa uppdraget, i stället för att instrueras av projektledare eller extern ledare. Ett Scrum-projektteam har också områdesöverskridande kompetenser, vilket gör dem mycket flexibla och oberoende av extern arbetskraft. Sammansättningen av Scrum-projektteamet skapas för att optimera flexibilitet, kreativitet och produktivitet genom hela scrum-processen. Sammansättningen resulterar ofta i en arbetssynergi där teamet utvecklar och levererar produkter iterativt och fokuserar på mål och leveranser.

En bra Scrum Master är en sann teamspelare som placerar projektteamets produktivitet och framgång före sig egen. Det är också viktigt att vara komfortabel med att låta antingen produktägaren eller teamet ta kontroll över projektet, när det är nödvändigt. Detta är något en klassisk projektledare kan ha svårt med. Med andra ord är Scrum Master en tjänande ledare för sitt Scrum-projektteam.

Om produktägarens dator dör och utvecklarna klagar över höga temperaturer i rummet, är Scrum Mastern den person som ser till att skaffa en ny dator och göra rummet svalare. Scrum Masters arbetsbeskrivning omfattar allt från små praktiska detaljer till att behandla beslut på strategisk och operativ nivå, och det antal scenarier som kan uppstå är oändliga.

Hitta din Scrum Master här!

Behöver du en Scrum Master för ditt nästa projekt, och vill du vara säker på att utvecklingsfasen genomförs i enlighet med Scrum-metodens teori och metod? Hos ProData Consult, täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult kan leverera kvalitetssäkrade Scrum Master-konsulter inom loppet av bara 24 timmar, och vi ser till att du:

 • Kommer igång snabbt och undviker potentiellt kostsamma nybörjarmisstag
 • Får ett välfungerande scrum-projektteam som kontinuerligt arbetar med process- och kvalitetsförbättringar
 • Får snabbare leveranser och lägre kostnader
 • Får hjälp med att implementera scrum och organisatoriska förändringar

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.