Därför ska du hitta din testledare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

Testledare IT-konsult

Om du vill ha professionell och strukturerad hantering och ledning av mjukvarutestning behöver du en testledare som kan säkra framsteg i utvecklingen och planeringen av testaktiviteter och resurser.

Med en testledare från ProData Consult får du:

 • Effektiv och fokuserad mjukvarutestning
 • Detaljerad planering av testaktiviteter
 • Kvalificerad ledning avTestare
 • Understöd för en agil testprocess med effektiv anpassning

Vad kan en testledare göra?

En testledare är en slags projektledare som ansvarar för att leda tester i IT-projekt i syfte att säkerställa framsteg i utvecklingen. Testledaren planerar testaktiviteter och säkerställer största möjliga utbyte av de resurser som finns tillgängliga, som till exempel testare, teknik, testverktyg och tidsplan. Som testledare är den viktigaste uppgiften att kontrollera och styra testningen och fortlöpande se till att testningen är på rätt spår. Det betyder ledning av en eller flera Testare som skall utföra själva testningen. En testledare utarbetar också en teststrategi och konkreta testplaner som är anpassade till den organisatoriska ramen för testaktiviteter. Teststrategin utarbetas vanligtvis i samarbete med ledningen, som fastställer vad de förväntar sig av testaktiviteterna. En testledare har överblick, strukturerar testarnas uppgifter och skapar dynamik i testaktiviteterna. Därför är en testledare avgörande för att uppnå en effektiv och fokuserad testning av IT-mjukvara.

Med utmärkt överblick och fokus på utveckling ansvarar en testledare för:

 • Hantering av testaktiviteter och resurser
 • En strukturerad och detaljerad testplan
 • Professionell och proaktiv hantering av testförloppets utmaningar och resultat
 • Planering av hur testningen utförs

Organisationen är utgångspunkten för testledarens arbete. En testledare skräddarsyr testaktiviteter så att testningen alltid fokuserar på de delar av mjukvaran som är mest kritiska för organisationen och dess arbete. Testledaren kommer därför i samarbete med verksamheten att utarbeta en strategi som sätter fokus på det man prioriterar högst i förhållande till de affärsmässiga målen.

Fördelen med att välja en extern testledare är att du tillför ditt utvecklingsteam en ytterst flexibel kompetens, som kan gå in direkt. Med en testledare från ProData Consult får du inte bara en expert på att styra testaktiviteter, men också en erfaren IT-konsult som kan tillföra ett mervärde till projektet genom att titta på utvecklingsprojektet med nya ögon. En testledare från ProData Consult har flera års erfarenhet med IT-projekt och kan därför också fungera som en kompetent sparringpartner och rådgivare.

Hur arbetar en testledare?

Testledning handlar om att hantera och styra testaktiviteter med syfte att förhindra att fel uppstår. En testledare kan se till att mjukvarutestningen avslutas med ett positivt slutresultat eftersom eventuella fel korrigeras längs vägen. Därmed undviks potentiellt kostsamma fel i samband med implementeringen.

ProData Consults testledare besitter stor erfarenhet som möjliggör för dem att ge råd om vilka utmaningar som vanligtvis uppstår, och de kan därför proaktivt ta itu med dessa utmaningar för att minska risker och extra kostnader.

Eftersom testledaren är ansvarig för att strukturera och fördela arbetsuppgifter, besitter en testledare även goda kommunikativa och ledarskapegenskaper. Testledaren har också en god överblick, vilket säkrar optimalt utnyttjande av de resurser som finns tillgängliga för utföra testningen. Som testledare skall man vara i stånd att hantera och leda sitt team av testare kring testverktygen, data, IT-miljöer, organisatoriska ramar och mycket mer.

En testledare säkrar inte bara att testaktiviteterna utförs enligt planen, utan testledaren har på samma gång kompetensen att korrigera fel i syfte att uppnå en effektiv process mot slutmålet. Det kan exempelvis ske förändringar i tillgången av testresurser, och därför är viktigt att ha en testledare för att korrigera testplanen och se till att du får ut det optimala av resurserna. Löpande styrning av testaktiviteter och dess ramverk är avgörande för framgången av testet. Testledaren hanterar normalt ett team av testare som utför testaktiviteter som bygger på den utarbetade teststrategin.

Hitta din testledare här

Ska du inom en snar framtid testa ny mjukvara till ditt nästa storskaliga IT- projekt? Då kan ProData kan hitta den rätta testledaren som med säker hand kan styra testprocessen. Hos ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan hantera praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult sätter dig i kontakt med en rutinerad testledare inom 24 timmar och vi kommer att säkerställa:

 • Professionell ledning av testaktiviteter och resurser
 • En detaljerad och anpassad teststrategi
 • Testaktiviteter utförs enligt plan och justeras vid behov
 • Att IT-mjukvaran testas grundligt och effektivt

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.