Därför ska du hitta WPF-utvecklare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med mer än 5 års erfarenhet

WPF-utvecklare IT-konsult

Om du vill utveckla funktionella Windows-applikationer är en WPF- utvecklare en användbar och värdefull kompetens i utvecklingsteamet. En WPF-utvecklare kan hjälpa dig med att utveckla en professionell lösning.

Med en WPF-utvecklare från ProData Consult får du:

 • En stabil och funktionell systemlösning
 • Specialiserad kunskap om potentialen i WPF
 • En välfungerande Microsoft-baserad lösning
 • Effektivisering av time-to-market

Vad kan en WPF-utvecklare göra?

Windows Presentation Foundation (WPF) är ett grafiskt system från Microsoft som gör det möjligt att utveckla Windows-klientapplikationer. WPF är den grafiska basen för moderna Windows-applikationer. Målet är att kunna utveckla en stor Windows klientapplikation som kan skalbart anpassas för alla skärmstorlekar för att lättare att skapa sammanhang mellan övergångarna från Windows, Windows Phone och andra plattformar.

Det kan vara en stor utmaning att utveckla grafiktunga användargränssnitt, men detta kan en WPF-utvecklare avhjälpa. WPF tillhandahåller ett bibliotek med standardfönster, objekt och handlingar, som alla kan anpassas grafiskt av en designer, så att systemet får din unika identitet och grafiska uttryck. En WPF-utvecklare kan också, med hjälp av Microsoft Silverlight, utveckla interaktivt innehåll för webblösningar, så som animationer, interaktiva banners eller video.

WPF är en del av .NET-ramverket och en WPF-utvecklare är därför en specialiserad version av en .NET-utvecklare. Plattformen .NET är ett mångfasetterat verktyg som kan täcka de flesta områden av webb- och systemutveckling. Den största fördelen med .NET är plattformens enhetlighet mellan programmeringsmodeller, vilket gör det lättare att överföra erfarenheter med t.ex. webbutveckling till utveckling av systemapplikationer eller mobilapplikationer. Det finns flera specialområden inom .NET-utveckling, varav WPF är bara en av dessa.

.NET-plattformen är särskilt väl lämpad för att utveckla klassiska applikationer och webblösningar på ett effektivt sätt. Med fokus på effektiv och professionell utveckling kan en WPF-utvecklare hjälpa dig med att:

 • Utveckla både enkla och komplexa Windows-applikationer som ser bra ut på Full HD och Ultra HD-skärmar
 • Utnyttja de unika utvecklingsmöjligheterna i WPF-tekniken
 • Utnyttja Silverlight för att utveckla interaktivt webbinnehåll
 • Skapa användargränssnitt med snygg design genom Modern UI (Metro)

Modern UI (Metro) är ett av Microsofts designspråk, som används främst för att skapa snygga och välfungerande användargränssnitt. En WPF-utvecklare kan ge dig råd om möjligheterna i Modern UI. En WPF utvecklare har också ingående kunskap om Microsoft-baserad utveckling och kan ge råd om möjligheter och begränsningar som finns i WPF-tekniken. Din WPF-utvecklare hjälper dig med att hitta den bästa metoden att använda designverktyget, så att kraven för ditt IT-utvecklingsprojekt uppnås och infrias.

Fördelen med att välja en extern WPF-utvecklare från ProData Consult är att du får en mycket flexibel utvecklingskompetens som snabbt kan gå in i utvecklingsprocessen. Detta är en stor fördel om man till exempel har en deadline för utvecklingsprojektet som annars är omöjlig att nå.

Hur arbetar en WPF-utvecklare?

Verksamheten är alltid utgångspunkten för en WPF-utvecklare. Detta innebär att WPF-utvecklare alltid kommer att utveckla applikationer som tar hänsyn till de organisatoriska ramarna och kriterierna för framgång i IT-projektet. En WPF-utvecklare finner i samarbete med företaget det bästa sättet att använda WPF-tekniken som kan uppfylla kraven för din lösning.

Som WPF-utvecklare ingår man vanligtvis i ett större utvecklingsteam. Teamet kan bestå av flera utvecklare var och en med sin egen specialitet för att uppnå största möjliga effektivitet och föra samman kompetenserna på ett ställe. Speciellt en WPF-utvecklare arbetar ofta tillsammans med andra WPF-specialister för att utveckla komplexa och omfattande IT-lösningar. Hos ProData Consult hittar du några av de mest rutinerade kompetenserna inom .NET-utveckling - oavsett om du letar efter en konsult eller 25+ .NET-konsulter. ProData Consult har också utvecklare med kompetens i ASP.NET, WCF och Windows Phone. WPF används ofta med .NET-programmingsspråket C# (C-sharp). ProData Consults WPF-utvecklare är därför experter i att använda WPF och C# i samspel för att utveckla snygga Windows-applikationer.

Hitta din WPF-utvecklare här

Står du inför ett större utvecklingsprojekt där du behöver en rutinerad WPF-utvecklare för att utveckla Microsoft-baserade IT-lösningar? Hos ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser, och våra specialister kan därför underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult har erfarna och flexibla WPF-utvecklare med just de kompetenser du behöver. Vi sätter dig i kontakt med en rutinerad WPF-utvecklare inom 24 timmar och vi ser till att du:

 • Får en professionell Microsoft-baserad lösning
 • Sätter den senaste expertkunskapen om WPF och C# i användning
 • Får en skräddarsydd lösning som är anpassad till dina mål
 • Uppnår en effektiv utvecklingsprocess

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.