Därför ska du hitta din .NET-utvecklare hos oss
 • Personlig rådgivning som matchar dig och din verksamhet med rätt konsult
 • Flexibla samarbetsmodeller som gör det lätt att bli och vara kund
 • Transparenta fastprismodeller och IT-konsulter på timbasis
 • Mer än 28 000 senior IT-konsulter med minst 5 års erfarenhet

.NET-utvecklare IT-konsult

Om du vill utveckla effektiva och skräddarsydda lösningar är en .NET-utvecklare en värdefull tillgång att ha i utvecklingsteamet.

Med en .NET-utvecklare från ProData Consult får du:

 • Effektiv webbutveckling och systemutveckling med utgångspunkt i din organisation
 • Skräddarsydd funktionalitet
 • En välfungerande och välbeprövad Microsoft-baserad plattform
 • En erfaren och flexibel utvecklingsresurs

Här hittar du information om en .NET-utvecklares ansvarsområden och kärnkompetenser.

Vad kan en .NET-utvecklare göra?

En .NET-utvecklare är en mångfasetterad programmeringsresurs som kan avtäcka flera områden av webbutveckling och systemutveckling. Du kan använda dig av en .NET-utvecklare för både stora och små uppdrag. .NET är en välbeprövad programmeringsplattform för webb- och systemutveckling, som är särskilt väl lämpad för att utveckla klassiska applikationer och webblösningar på ett effektivt sätt. Om du vill utveckla en enkel applikation som ett tillägg till en redan existerande IT-lösning, eller vill du bygga ett stort och komplext IT-projekt från grunden, kan en .NET-utvecklare hjälpa. Den viktigaste fördelen av .NET är plattformens enhetlighet mellan olika programmeringsmodeller, vilket gör det lättare att överföra erfarenheter med t.ex. webbutveckling till utveckling av systemapplikationer eller mobilapplikationer. Vi rekommenderar dock att du väljer en specialiserad .NET-konsult som kan bidra med ingående kunskaper i ett av .NETs specialområden:

 • ASP.NET
  ASP.NET används för att utveckla allt från en enkel företagswebbplats till stora och komplexa communities. ASP.NET är ett ramverk som är särskilt kraftfull till att bygga webbapplikationer med hjälp av HTML, CSS och JavaScript.
 • WCF
  WCF är ett Windows-baserat ramverk som kan användas för att utveckla serviceorienterade webbapplikationer. En av de viktigaste fördelarna med WCF är att programmeringsverktyget innehåller många möjligheter till att utveckla serviceorienterade applikationer.
 • WPF
  WPF är ett grafiskt system från Microsoft som gör det möjligt att utveckla Windows klientapplikationer som kan skalbart anpassas till alla moderna skärmstorlekar, både på PC och till Windows Phone.

En .NET-utvecklares arbete är avgörande för hur en IT-lösning tar sig uttryck ur en användares perspektiv. En rutinerad NET-utvecklare gör det därför till en hederssak att utveckla IT-lösningar som är funktionella, tilltalande och lätta att använda. .NET-utvecklaren kan arbeta med flera olika programmeringsspråk, som vart och ett har sina fördelar. ProData Consults .NET-utvecklare kan ge råd om hur .NET-utvecklingsplattformen på bästa möjliga sätt löser uppdraget.

Med fokus på effektiv och professionell webbutveckling kan en .NET-utvecklare hjälpa med att:

 • Utveckla allt från enkla applikationer till komplexa IT-lösningar
 • Utnyttja de unika möjligheterna med .NET som programmeringsverktyg
 • Expertkunskap om .NETs specialområden
 • Programmering för olika ändamål

När du har en .NET-utvecklare med i utvecklingsteamet är du säker på att få en välfungerande webblösning. En .NET-utvecklare är en expert i Microsoft-baserad utveckling och kan ge dig råd om .NET-programmeringsspråkets potential, begränsningar och kompatibilitet med övriga programmerade element. En .NET-utvecklare kan hjälpa dig med en framgångsrik och professionell lösning.

Hur arbetar en .NET-utvecklare?

Din organisations mål och existerande IT-lösningar kommer alltid vara utgångspunkten för en .NET-utvecklare. Med en .NET-utvecklare i teamet kan du utveckla avancerade IT-lösningar som är skräddarsydda för din organisation och dina mål för utvecklingsprojektet. En rutinerad .NET-utvecklare kan ge råd om de många möjligheter som .NET erbjuder för utveckling av webb- och systemapplikationer och dessutom bidra till att hitta det bästa metoden att använda .NET som plattform för att uppfylla kraven på din IT-lösning.

Som .NET-utvecklare är man vanligtvis en del av ett större utvecklingsteam. Teamet kan bestå av flera utvecklare, var och en med sin egen specialitet, till exempel ASP.NET, WCF eller WPF. För .NET-utvecklare och ProData Consults övriga IT-konsulter gäller: de fungerar bra i ett projektteam där samarbetet sträcker sig över utvecklingsresurser och projektledare. En .NET-utvecklare arbetar i synnerhet ihop med andra .NET-specialister för att utveckla komplexa och omfattande IT-lösningar. Hos ProData Consult hittar du några av de mest rutinerade kompetenserna inom .NET-webbutveckling och systemutveckling. ProData Consult kan sätta ihop ett helt team av de .NET-utvecklingskompetenser som behövs, oavsett om du letar efter enstaka konsulter eller 50+ .NET-konsulter.

Hitta din .NET-utvecklare här

Står du inför ett större utvecklingsprojekt där det finns ett behov för en rutinerad .NET-utvecklare? ProData Consult har rutinerade .NET-utvecklare som har kompetens i ASP.NET, WCF och WPF. Hos ProData Consult täcker våra IT-konsulter mer än 4 000 IT-kompetenser och våra specialister kan underlätta praktiskt taget alla IT-projekt. ProData Consult sätter dig i kontakt med en erfaren .NET-utvecklare och garanterar därmed att du får:

 • En stabil och välfungerande webblösning
 • Uppnår en effektiv webbutvecklingsprocess
 • Professionell rådgivning om .NET och .NET-specialistområden
 • En skräddarsydd lösning som är anpassad till organisation

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.