Steg 4: Intervjuer

  • Personlig intervju
  • Avstämning av personkemi och kompetens

Personkemi och kompetenser stäms av gentemot förväntningar

Ofta kallas en eller flera konsulter till en personlig intervju. Det är din chans att identifiera konsultens kompetens i detalj och avgöra om kemin passar, men också kompetensen i förhållande till uppdraget. Vår försäljningspersonal försöker att delta i dessa intervjuer.

Tips och tricks för själva intervjun

Fokuset i en intervju med IT-konsulten bör ligga på de väsentligaste kvalifikationerna och kompetenserna - och om de matchar dina behov.

Ge konsulten en möjlighet att prata en stund innan intervjun börjar. Intervjun bör också en avslutande del där IT-konsulten uppmuntras att ställa frågor.

Det är viktigt att ställa frågor samt där konsulten uppmanas att ge konkreta exempel på situationer där han/hon har använt efterfrågad kvalifikation/kompetens.

När IT-konsulten har valts ut ingås det slutgiltiga avtalet där pris, villkor och varaktighet fastställs i ett kontrakt.