Steg 3: Konsult-CV:s skickas

  • CV:s för en till tre IT-konsulter har skickats
  • Vi åtar oss att skicka ett CV till dig inom 24 timmar

Inom 24 timmar väljer vi ut 1-3 IT-konsulter

Vi vet att du har deadlines. Det är därför vi gör vi vårt bästa för att välja ut en till tre IT-konsulter och skicka deras CV:s inom 24 timmar. Vi skickar även över information till dig om konsulternas tillgänglighet, eventuella projektrelevanta detaljer, så väl som en indikation på timpriset för varje konsult.

Därefter kan du utvärdera översända CV:s, med support från vår försäljningspersonal som är välunderrättade och känner konsulterna väl.


Kvaliteten av konsult och CV:

När vi skall hitta rätta IT-konsulter till en konkret förfrågan väger vi bland annat in nuvarande erfarenhet i det efterfrågade kompetensområdet, social kompetens och goda kundreferenser. Med hjälp av våra kvalitetsprocesser loggar vi all kundutvärderingar på de hundratals konsulter som är på uppdrag för våra kunder. Dessa utvärderingar beskriver konsultens tidigare prestationer kompetensmässigt och socialt i konkreta uppdrag.

Läs mer om kvalitetssäkring.

Vår försäljningspersonal är alltid redo att erbjuda råd då du granskar CV:s och gör ditt slutgiltiga val. De känner kandidaterna väl och kommer att se till att konsulten du väljer är den rätta för jobbet och din organisation.