Steg 5: Kontrakt och administration

  • Pris, villkor och varaktighet avtalas om och sammanfattas i ett kontrakt, och avtalet ingås
  • Vi är flexibla beträffande starttidpunkt, priser och avtalsvillkor
  • Fram till denna punkt har processen förlöpt gratis och utan förpliktelser

Vi står för administrering av IT-konsulterna

När vi har hittat och levererat den rätta IT-konsulten är det dags att sätta i gång med arbetet. För oss innebär det att hantera alla administrativa uppdrag relaterat till konsulten under projektets gång.

På ProData Consult är vi konsultexperter så det faller sig naturligt att påta oss ansvaret för våra konsulter och fungera som avtalspartner. Vi tar hand om allt från val av IT-konsulter, kvalitetssäkring och förhandling till administrering, försäkring och fakturering av konsultuppdragen - så att du kan fokusera på att lösa större utmaningar.

Vi har alltid satt en ära i att vara lätt att samarbeta med, och det är därför vi har en flexibel och transparent strategi till uppdragslösningar rent generellt. Vår transparenta pris- och samarbetsmodell säkerställer att det inte finns några oväntade avgifter eller kostnader, och att det överenskomna timpriset således ligger fast.


Flexibilitet och transparens

Med ProData Consults ramavtal får du IT-assistans på timbasis från en leverantör som specialiserat sig på att hjälpa kunder att hitta rätt kärnkompetenser och skalbart anpassa resursbehovet. Avtalet garanterar konkurrenskraftiga priser och fri tillgång till en kraftfull konsultadministreringsmodul.

Vår kärnverksamhet är leverans av IT-konsulter på timbasis. Timpriset beror på den efterfrågade kompetensen och varaktigheten för varje enskilt uppdrag. Var vänlig kontakta vår försäljningsavdelning som kan ge exempel på avtal och överslag på timpriser för uppdrag.

Vi levererar också uppdrag på fastpriskontrakt och driftsavtal som Service Level Agreements.

Våra kontrakt och avtal är flexibla och transparenta, och vår kundbas består av både de största och mest IT-intensiva verksamheterna och institutionerna, så väl som mindre organisationer, företag, institutioner och start-ups.

Processen omkring avtal på fastprisprojekt och SLA-liknande kontrakt (Service Level Agreements) är beroende av storleken och komplexiteten i uppdraget.

Läs mer om administration av IT-konsulter.


ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.