Svårt att hitta rätt folk till ditt IT-projekt?

Fler och fler företag i Skandinavien har problem att hitta personer med rätt IT-kompetens. Det hindrar projekt, leveranser och slutligen företaget. Men, om man vågar rikta blicken mot utlandet, kan företaget dra nytta av de många IT-specialister som finns i närområdet.

Bristen på IT-resurser är ett växande problem i Skandinavien

Det är allmänt känt att skandinaviska företag ser vissa utmaningar med att skaffa de IT-resurser de behöver – och detta problem ökar hela tiden. I Danmark förutspår man att man till 2030 kommer att sakna 19 000 IT-specialister, och i Sverige kommer man att sakna 70 000 redan 2022. I Norge annonserade 38 % av företagen ut lediga IT-tjänster under 2017 som aldrig tillsattes. Bristen på IT-kompetens på de skandinaviska företagen är därför inte bara ett problem idag, utan även för framtiden. Det innebär även stora konsekvenser för företagens tillväxt och utveckling.

Läs: Saker du bör veta om nearshoring

Stora kostnader

Problemet med att hitta rätt personal blir i synnerhet dyrt för bland annat avdelningschefer och program- och projektledare, som får kämpa med att hitta resurserna som krävs för att leverera projekt, lösningar och resultat. Det får dock även stora konsekvenser för företaget som helhet. I Danmark och Norge har 42,7 % respektive 46 % av företagen antingen varit tvungna att tacka nej till ordrar, säga nej till nya marknader eller dra ner på utveckling och innovation som en direkt konsekvens av bristen på rätt IT-kompetens. Även i Sverige verkar detta vara den största utmaningen för fortsatt tillväxt i den digitala sektorn.

En undersökning visar att danska företag kommer att mista cirka 190 miljarder kronor i omsättning under de närmsta tre åren på grund av digitaliseringen och dess effekter, vilket motsvarar en förlust på 5,8 % – och där i synnerhet bristen på rätt IT-kompetens utgör ett av de största hindren.

Med andra ord; det är dyrt för de skandinaviska företagen att sakna rätt IT-kompetens.

Tveksam mot utländsk arbetskraft

Även om problemet ökar på de skandinaviska företaget och att konsekvenserna är stora, ser vi fortfarande en tveksamhet till att söka sig mot utlandet, där antalet IT-experter faktiskt ökar. I t.ex. Danmark och Norge är det endast 22,5 % respektive 17 % av de företag som förgäves letat IT-resurser, som har valt att outsourca och/eller flytta delar av verksamheten till utlandet (genom t.ex. nearshoring eller offshoring). Dessa siffror kan verka underliga, när alternativet ofta är att undvika utveckling och neka affärer. Men varför är företagen så tvekande mot utlandet? 

Läs: Nearshoring vs. offshoring – Hur väljer du?

I förhållande till nearshoring kan tvivlet, enligt oss, i synnerhet skyllas på att företagen har en felaktig uppfattning om vad som egentligen krävs för att kunna utnyttja den stora potentialen som finns i utlandet. Många tror felaktigt att nearshoring är en lång och svår process, där det tar lång tid innan man ser vinsten. Så behöver det dock inte vara. Sanningen är att, med en etablerad och professionell leverantör är det relativt enkelt, och det kan ta så lite som 30-45 dagar innan man har ett team som är redo att producera och leverera resultat.

Enorma mängder mjukvaruspecialister i Polen

Det är primärt mjukvaruspecialister som företaget letar efter. Om man då riktar blicken mot Polen, hittar man massor av just kompetenta mjukvaruutvecklare.

Det utbildas fler än 15 000 nya IT-ingenjörer varje år i Polen. Var 10:e IT-ingenjör som utbildas inom EU utexamineras faktiskt i Polen. Den här mängden är en helt annan än vad vi är vana med i Danmark.

Polen levererar dessutom IT-specialister på absolut toppnivå. I Polen har IT-ingenjörer och mjukvaruutvecklare mycket hög status och prestige. Det innebär även att det är den duktigaste och mest ambitiösa gruppen av polska ungdomar som genomgår en IT-utbildning.

Samtidigt har man en lång tradition med ingenjör- och IT-utbildningar på de polska universiteten, vilket innebär att utbildningarna är bland de bästa i Europa idag. Fler och fler internationella företag, däribland ledande banker, har etablerat sig i Polen, vilket har ökat antalet erfarna och tunga konsulter. De polska IT-konsulternas tekniska kompetens är därför mycket hög och bland världens absolut bästa.

Här kan du läsa mer om varför Polen är vår föredragna destination för nearshoring.

Källor som använts i artikeln

  • VIRKSOMHEDERS BEHOV FOR DIGITALE KOMPETENCER – Erhvervsstyrelsen i DK
  • IT-kompetensbristen – IT&telekomföretagen
  • IKT Norges kompetanseundersøkelse 2017
  • IT barometer 2018 – IT-branchen Danmark
  • IT i praksis - Rambøll

Interesserad av Nearshoring?

Pop -up -near

Med ProData Consults Nearshoring as a Service får du tillgång till en fullt skalbar utvecklingsavdelning i Polen och kan dra nytta av den stora mängd specialiserade och kompetenta IT-specialister som finns där.

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.