Nearshoring vs. offshoring – Hur väljer du?

Man har större möjligheter när man väljer att outsourca, vilket kan vara en fördel när företaget har svårt att hitta rätt IT-personal. Om man då riktar blicken utanför landets gränser kan man välja mellan nearshoring och offshoring. Även om de bygger på samma tanke – att flytta IT-aktiviteterna utomlands – så är de mycket olika. Här kan du läsa vår sammanställning med för- och nackdelar, och hur du väljer mellan de två koncepten. 

Har du enkla eller komplexa uppgifter?

Komplexiteten i de uppgifter som du vill outsourca kan vara avgörande för vad du bör välja. Enkla uppgifter kan vara lättare att beskriva och specificera så att det framgår tydligt vad som ska utföras. Vid enkla uppgifter kan offshoring vara en bra lösning. Vid offshoring får du ofta tillgång till en arbetsstyrka som kan leverera lösningar efter dina specifikationer, men som kanske inte kan ta självständiga beslut. Detta kan vara bra för uppgifter som man kan specificera i detalj. Tack vare tidsskillnaden kan dessutom support och driftsfrågor genomföras under natten, vilket kan vara en fördel. När det kommer till utförande av uppgifter är offshoring oftast ett bra val. 

Mer komplexa och affärskritiska uppgifter kan tvärtom vara svåra att specificera och det kan vara krångligt att skriva en kravspecifikation som täcker alla små detaljer. Det kräver ett närmare och mer kontinuerligt samarbete som innebär att man lättare kan reda ut eventuella frågetecken när de uppstår. I dessa fall är ofta nearshoring ett bättre val än offshoring. Det beror bland annat på att man vid nearshoring befinner sig i samma tidszon, vilket leder till att arbetsstyrkan blir en naturlig del av ett projekt eller team på ett annat sätt. Det blir med andra ord enklare att hantera oförutsedda händelser. Samtidigt får du en arbetsstyrka med ett mer problemorienterat tillvägagångssätt. Du får i högre grad möjlighet till motargument, brainstorming och branschkunnig input. Så när det kommer till komplexa uppgifter som kräver problemlösning och självständiga beslut, är nearshoring oftast det bästa valet.

Hur snabbt vill du komma igång?

Det finns även en tidsaspekt som du bör ta med i dina överväganden. Det är relativt komplicerat att komma i gång med offshoring jämfört med nearshoring.

Vid nearshoring är det en fördel att du håller dig inom EU (såvida du väljer en destination inom EU). Det gör det mycket enklare att utväxla arbetskraft, information och data, och det kräver ofta minimalt med planering och resurser att komma igång. Det korta avståndet gör det även enkelt att besöka de valda destinationerna innan man väljer dem, och det blir enkelt att bjuda in de utvalda konsulterna/medarbetarna till huvudkontoret för en introduktionsperiod, där de kan lära känna företagets kultur och förfaranden. Hela uppstarten är därför relativt okomplicerad och kan genomföras snabbt. 

Vid offshoring gör det stora avståndet, samt att landet inte är med i EU, att uppstarten kräver fler resurser och mer planering – vilket ofta är en byråkratiskt tyngre process. Det kan därför inledningsvis innebära ett större organisatoriskt projekt att komma igång med offshoring.

Handlar det om ekonomi?

Även om uppstarten kan vara mer komplex och resurskrävande än vid offshoring, är kostnaderna för metarbetare/konsulter många gånger kostnadseffektivare vid offshoring än vid nearshoring. Jämfört med skandinaviska priser kan man göra en besparing genom båda modellerna, men om man endast vill spara pengar bör man i de flesta fall satsa på offshoring.

Läs: Saker du bör veta om nearshoring

Driver du agil utveckling? 

Det är naturligtvis möjligt att få en agil setup att fungera vid båda modellerna. Men den flexibilitet och skalbarhet som nearshoring kan erbjuda, stöder i mycket högre grad de agila utvecklingsmodeller som ökar bland företagen idag. Förmågan att kunna anpassa sig löpande, vara redo för omställningar och att vara först på marknaden med de bästa lösningarna är nödvändig för ett modernt företag. Det kan vara en utmaning om man har för stela processer för skalning av resurser, och om det dagliga arbetet som krävs för agila förfaranden inte fungerar. Här spelar det geografiska, med även det kulturella avståndet en stor roll.

Interesserad av Nearshoring?

Pop -up -near

Med ProData Consults Nearshoring as a Service får du tillgång till en fullt skalbar utvecklingsavdelning i Polen och kan dra nytta av den stora mängd specialiserade och kompetenta IT-specialister som finns där.

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.