Affärskonsulter på timbasis

 • Få tillgång till ett stort nätverk av de skarpaste konsulterna på marknaden
 • Konsulter som är kapabla att sammanlänka affärer, processer och IT
 • Konsulter med ett öga för den strategiska och taktiska nivån
 • Vi skickar 1-3 CV inom 24 timmar

Vi sammanlänkar affärer, processer och IT

ProData Consult ger dig tillgång till ett nätverk av kompetenta och erfarna affärskonsulter som förstår hur man sammanlänkar affärer, processer och IT - även i mycket komplexa situationer. Vi lägger särskild tonvikt på att våra affärskonsulter har en uppdaterad och testad verktygslåda - och har  en pragmatisk och lösningsorienterad strategi för att leverera konkreta resultat. Det är också mycket viktigt att konsulten har erfarenhet i den bransch som kunden verkar i.

Vi strävar alltid efter att ha en affärskonsult redo och att skicka ett CV till kunden
inom 24 timmar.

Särskilt fokus på

 • Finansindustrin
 • Energisektorn
 • Transport- och logistiksektorn
 • Telekommunikations- och IT-sektorn

Vi har specialiserat oss på att hitta affärskonsulter för just dessa industrier. Vi har stor inblick i de utmaningar som kännetecknar dessa industrier och vet vilka kompetenser som efterfrågas. Vi arbetar med de största företagen, och i förhållande till de nämnda sektorerna är vi bland de största leverantörerna av konsulter i Skandinavien.

De fyra industrierna som vi har specialiserat oss i är alla präglade av samma utmaningar:

 • De är starkt beroende av storskaliga, affärskritiska (ofta äldre) IT backbone-system.
 • De måste bearbeta ett stort antal transaktioner för att generera utdata som är avgörande för utförandet av komplexa, tvärfunktionella processer i företaget.
 • De levererar bastjänster och värde till sina kunder.
 • De befinner sig ständigt i en alltmer komplex och starkt reglerad miljö.
 • De har en policy med nolltolerans för fel (24/7/365).

Med den nödvändiga inblicken i industrins utmaningar och förståelse för affärer, har våra konsulter de bästa förutsättningarna att effektivt lösa kundens utmaningar.

Affärskritiska roller

ProData Consult har tillgång till ett stort nätverk av konsulter med omfattande och dokumenterad erfarenhet från industrins ledande verksamheter. Vi utför en mängd olika affärskritiska roller, där domänkunskap och insikt är avgörande för att kunna leverera de resultat som våra kunder förväntar sig.

Exempel på roller vi utför:

 • Rådgivare
 • Program och projektledare
 • Affärsutvecklare
 • Processkonsult
 • Affärskonsult
 • Managementrådgivare
 • Utbildare / coach
 • Change manager
 • Enterprise arkitekt
 • Testledare
 • Testkoordinator
 • Projektassistent
 • Analytiker

Vi tillhandahåller även IT-konsulter som är specialister på just den teknologi som kunden efterfrågar.

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.