Kvalitetssäkring

Att säkerställa kvaliteten av vår leverans är viktigt för oss, och med vårt unika och automatiserade kvalitetssäkringssystem kan vi fortlöpande ha överblick över leveranskvaliteten. För att göra processen så transparent som möjligt uppdaterar vår kvalitetsavdelning regelbundet status på hur tillfredställelsen är med våra tjänster - den statusen kan du se i realtid i vår online administreringsmodul.

  • En löpande möjlighet att utvärdera den effekt och värde samarbetet med ProData Consult har i hela din organisation.
  • Med ProData Consults kvalitetssäkringssystem får du tillgång till en snabb och transparent överblick över konsulternas prestation

Med ProData Consults kvalitetssäkringssystem uppnår du snabb och transparent överblick över konsulternas prestation

Konsultprestation är livsnerven i ProData Consult - vi övervakar den, värderar den och delar resultatet med våra kunder. Varje konsult utvärderas vid överskomna intervaller, beroende på omfattningen och komplexiteten av uppdraget och under avtalsperioden gör vi även en slututvärdering av konsultens helhetsprestation.

Du kan alltid ha överblick över både ProData Consults helhetsprestation så väl som individuella konsulters prestationer med hjälp av vår kostnadsfria online administreringsmodul.

ProData Consult har mottagit kundutvärderingar av mer än 1 000 konsulter.


Hur mäter vi prestationer och utvärderar samarbetet?

Processen är enkel men effektiv:

  • För varje konsult genereras automatiskt en online-utvärdering med avtalade intervaller. Utvärderingsformuläret tar inte mer än 30 sekunder att genomföra.
  • När en konsult slutför sitt uppdrag genereras automatiskt en avslutande utvärdering som är lika enkel att fylla i som den löpande.
  • Kunden kan med hjälp av vår kostnadsfria konsultadministreringsmodul när som helst för att få överblick över den enskilda ProData-konsultens prestation så väl som ProData-konsults samlade prestationen hos kunden.
  • ProData Consult kan vad varje given tidpunkt kvalitetskontollera våra konsultprestationer för den samlade konsultleveransen så väl som våra konsultprestationer hos varje enskild kund.
  • Vår kvalitetsavdelning sänder dessutom med jämna mellanrum ut kvalitetsrapporter, som presenterar våra konsulters prestation grafiskt på ett överskådligt sätt.

Vår målsättning är att ha en svarsprocent för vår samlade konsultleverans på +80% för att ha ett trovärdigt statistiskt underlag och en samlad genomsnittlig utvärderingspoäng av 3,5 eller däröver på en skala från 1-5 (se skala nedan).

Samlad konsultprestation 2019 - ProData Consult

Quality _assurance2019

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.