Management­tjänster och Affärsutveckling

Med en konsult från ProData Management får du:

 • En av branschens mest erfarna managementkonsulter med dokumenterad förmåga att lösa businesscases
 • Seniorkonsulter med minst 10 års praktisk specialist- och ledningserfarenhet
 • Handplockad expert med praktiskt erfarenhet i att lösa den specifika utmaningen
 • En managementkonsult som förstår din verksamhet

Expertmässiga managementråd från branschens ledande konsulter

När din verksamhet står inför en utmaning som kräver managementråd, är ProData Management redo med det största nätverket av marknadsledande managementkonsulter i den nordiska regionen. Med konsulter som har erfarenhet i stort sett från alla branscher och kompetensområden kan vi skräddarsy en lösning för dig och placera ett team av handplockade specialister med erfarenhet av att lösa vilken som helst utmaning du står inför.

Med en ProData Management konsult får du:

 • En av branschens ledande managementkonsulter med mer än 10 års praktisk erfarenhet och dokumenterad framgång i att lösa businesscases
 • En handplockad expert med goda resultat i att lösa din specifika utmaning
 • En managementkonsult med en djup förståelse av din verksamhet
 • Problemlösning i världsklass enligt best practices och uppbackad av gedigen praktisk erfarenhet
 • En managementkonsult som säkerställer förankring och kontinuitet i alla leveranser
 • Skräddarsydd managementtjänst och affärsutveckling till ett mycket konkurrenskraftigt pris
 • En managementkonsult som tar ansvar och är rutinerad i att leverera lösningar till fast pris

inspiration och sparring.

Management
rådgivning

Praktiskt orienterad managementrådgivning som skapar mervärde

Hos ProData Management har vi en vision - att leverera praktisk managementrådgivning som skapar mervärde i nära samarbete med vår kunds egna ledare. Vi fokuserar på att förstå och formulera utmanande affärsmässiga problemställningar och sedan inspirera och ge råd till ditt ledningsteam under strategiprocessen. Vi ger även stöd till det operativa utförandet och den organisatoriska implementeringen.

ProData Management rådgivning hjälper företag med att:

 • optimera verksamheten, förbättra prestanda och minska riskerna
 • göra sunda affärsbeslut och fokusera på långsiktiga resultat och tillväxt
 • bli mer konkurrenskraftiga genom nytänkande och smidighet
 • förutse och implementera förändringar snabbt och säkert

ProData Management är en erfaren partner i managementtjänster och har den tekniska och kommersiella expertisen för att hjälpa dig att lösa dagens mest utmanande affärsfrågor.

Management
rådgivning
Verkliga
och mätbara resultat

Managementrådgivning med verkliga resultat

ProData Managements drivkraft är att skapa verkliga resultat som du kan mäta och använda för att utveckla din verksamhet. Vi fokuserar på kapitalförbrukning, genomförande och compliance för att säkerställa att vår praktiska, verklighetsförankrade managementrådgivning hjälper ditt företag att navigera framgångsrikt genom varje fas av verksamhetens drift och affärsutveckling.

Tack vare våra managementkonsulters praktiska erfarenhet, är ProData Managements tjänster garanterade med ansvar för leveransen i sin helhet. Vi tittar på verksamhetens utmaningar från ett affärperspektiv - så som verksamhetens ledning ser dem.

Våra tjänster omfattar:

 • Managementrådgivning
 • Affärsrådgivning och utveckling
 • Processoptimering och optimering av affärsprocesser
 • Organisatorisk Change Management
 • Implementering av teknik och leverans av IT-specialister, understött av marknadsledande utvecklingsprocesser och nearshoringstjänster i Polen
 • Strategiutveckling och förbättring av operativa tjänster
Verkliga
och mätbara resultat
Bransch
kunskap, arbetsmetoder och säkerhet

Managementrådgivning baserat på branscherfarenhet

När du behöver lösa tuffa utmaningar i ledningen behöver du managementrådgivning som är baserat på senaste branschkunskap, praxis och säkerhet. Hos ProData Management, använder vi erfarenhetsbaserad kompetens för att skapa lösningar baserade på din affärssituation och våra konsulters egna praktiska expertis.

Med vårt stora nätverk av oberoende rådgivare är ProData Management byggt på erfarenhet som täcker ett brett spektrum av affärsområden i stort sett alla branscher.

Vem arbetar vi för?

På strategisk nivå:

Som Trusted Advisor arbetar vi för ledare och organisationer i alla branscher och har dialog med den högsta ledningen och inspirerar, ger råd och utmanar dem i strategiprocessen och verksamhetens drift.

På taktisk nivå:

Vi hjälper organisationen med det dagliga utförandet mot målet - och i detta perspektiv är ProData Management även unik i sin leveransmodell.

På operativ nivå:

Vi förvaltar portföljer och projekt och placerar IT-specialister med utvecklingsuppdrag. Vi kan ta ansvar för leveranser i sin helhet.

Dessutom kan vi ta över affärsfunktionen i en sourcingmodell eller etablera egna utvecklingsavdelningar för kunden i vårt utvecklingscenter i Polen.

Dölj text

Vem är vi?

 • Med omfattande ledningserfarenhet med minst 10 år i yrket, är ProData Managements konsulter erfarna projekt- och portföljledare med resultatorienterade meriter.
 • Med ett stort nätverk av branschens tyngsta management konsulter och specialister kan vi sätta ihop ett starkt team med handplockade profiler för ett brett spektrum av branscher och kompetensområden.
 • Nätverket består av affärsorienterade konsulter med know-how, branscherfarenhet och kompetens som skapar mervärde genom opartisk rådgivning och praktisk tillämpning.

Dölj text

Så arbetar vi

 • Vi börjar alla uppdrag i en nära dialog med dig för att få insyn i projektets affärsmässiga sammanhang. Därefter sätter vi ihop ett team av specialister med lång erfarenhet att hantera liknande utmaningar.
 • Vi slösar inte din tid med processer för processens egen skull. Vi är experter och sätter vår erfarenhet på att hitta effektiva och verkliga lösningar för din verksamhet.

Så arbetar vi inte:

 • På ProData Management tror vi inte att en standardlösning passar alla. Vi pressar aldrig in våra kunders organisationer i ett färdigt skräddarsytt koncept som inte verkligen passar behoven. Istället använder vi våra färdigheter till att anpassa processerna och skapa skräddarsydda lösningar som ger största möjliga värde.

 • Vi arbetar inte med standardkonsulter och standardlösningar. Vi handplockar våra team från de mest lysande stärnorna i konsultarenan som har kompetensen att hantera vilken utmaning som helst.

Dölj text

Vad du får

 • En skräddarsydd och unik lösning på ledningens utmaningar till ett mycket konkurrenskraftigt pris
 • En leverantör som tar ansvar och levererar lösningar på uppdrag till ett fast pris
 • Värdeskapande i alla sammanhang - vi lyssnar, förstår och exekverar
 • Optimering av verksamheten, förbättrad prestanda och mindre risker
 • Välinformerade affärsbeslut med fokus på långvariga resultat
 • Stärkt konkurrenskraft genom nytänkande och snabbhet
 • Ett fullservicekoncept - vi skapar strategin, exekverer förändringar och säkrar det viktiga ägarskapet i organisationen.

ProData Management har skapats med visionen att leverera konkret värde till våra kunder och ge opartiska råd på alla nivåer i ledningen till ett rimligt pris. Med den här visionen tror vi att vi kan nå vårt mål - att bli det bästa nordiska verksamheten inom managementkonsulttjänster, mätt i det mervärde vi skapar för våra kunder. 

Dölj text

Bransch
kunskap, arbetsmetoder och säkerhet
Tjänster
på en strategisk nivå

Management konsulttjänster på en strategisk nivå

ProData Management kan bistå verksamheter och organisationer i alla faser av deras utveckling. De överordnade riktlinjerna, som till exempel verksamhetens vision, mission, och strategin för att uppfylla dessa, är viktiga delar i den operativa vardagen för alla ledare.

I ProData Management tror vi att en stark relation mellan företagets strategi och verksamhetsplaner är en förutsättning för organisationens förmåga att skapa värde. Vi har erfarenhet att utmana, inspirera och skapa en sådan relation. Nedan kan du läsa mer om de olika tjänsterna på en strategisk nivå.

Läs mer om våra tjänster på en strategisk nivå

Affärsmodell

Strategisk utvärdering
Högnivåutvärdering av sambandet mellan affärsstrategin och den implementerade affärsmodellen. Att användas för en högre grad av ömsesidig förståelse i organisationen av identifierade utmaningar, mål och möjligheter.

Affäsinfrastruktur
Sammanfattning av verksamhetens leveransmodell: Hur verksamheten producerar och levererar sin produkt till kunder och hur organiseringen understöder verksamhetens strategiska mål.

Compliance
Pragmatisk översyn av de processer och procedurer som säkerställer verksamhetens lagenlighet, såväl som efterlevnad av branschregler och myndighetskrav. Bedömning av riskhantering, ekonomi och teknologi, samt rapportering av ekonomiska nyckeltal (Basel II, Solvens II, etc.).

Styrning och governance
Genomgång av verksamhetens processer för den årliga cykeln, handlingsplanen, budget och uppföljning. Kartläggning av processer och styrning av teknikförvärv och reducering av omkostnader.

Trusted Advisor
Managementrådgivning för organisationens högsta ledning, för att ta itu med konkreta saker samt att inspirera och utmana existerande metoder till ledning. Personlig och konfidentiell rådgivning för den dagliga ledningen, plus implementering av särskilt krävande förändringar.


IT-strategi

Operativa tjänster
Genomgång av distributionskanaler för operativa tjänster. Bedömning och implementering av optimala sourcingstrategier.

Applikationsourcing
Genomgång och implementering av sourcingstrategi för utveckling och underhåll.

IT-arkitektur
Genomgång av befintliga IT-arkitektur och styrningsprocesser. Dessutom, referensarkitektur (ramverk), implementeringsstatus, ägarskap och processer.

IT-infrastruktur
Genomgång av IT-infrastrukturdesign, plattformstrategier och strategiska alternativ (konsolideringar, transitioner, re-hosting, etc.).

IT-organisering
Pragmatisk genomgång och status av IT-organisering, allmän gemensam förståelse för utmaningar, mål och handlingsmöjligheter.

Upphandlingstjänster
Pragmatisk genomgång av befintliga upphandlingsförfaranden, effektivitet, utmaningar och möjligheter till åtgärder.


HR

Kompetensutveckling
Genomgång av bemanning och kompetensutveckling. Överensstämmelse med individuella utvecklingsmål från utvecklingssamtal och genomförd träning och utbildning.

Ledarutvärdering
Enkel poängsättning av ledares status och identifiering av SWOT- perspektiv.

Dölj text

Tjänster
på en strategisk nivå
Tjänster
på en taktisk nivå

Managementrådgivning på en taktisk nivå

Erfarna ledare vet att förverkligande av visionära strategier är aldrig lätt. Att hitta den rätta vägen i en värld av teknisk komplexitet och affärsmässiga utmaningar kräver ofta taktiska förändringar. Ibland kan den riktiga vägen framåt vara ett steg åt sidan.

I ProData Management har vi respekt för den praktiska verkligheten som möter organisationer och ledare, och vi kan bistå i den svåra processen med att uppnå omedelbara resultat, skydda investeringar och samtidigt hålla fokus på framtidens mål.

Läs mer om tjänsterna på en taktisk nivå

IT-organisation och processer

State of the Union
Intervjubaserad service som stöder en högre grad av gemensam förståelse för utmaningar, mål och prioritetsåtgärder i verksamheten.

Prioritet och allokering
Genomgång av organisationens prioriterings- och allokeringsprocesser med förtydligande av status, mål, utmaningar och val.

Facilities Management (FM) - styrning och analys
Genomgång av implementerade processer och procedurer för styrning av FM-kontrakt.

Servicemanagement genomgång
Genomgång av implementerade processer och procedurer för styrning av affärsmässiga krav i Service Level Agreements (SLA) och/eller etablering av SLA.

Vendor Management
Genomgång av implementerade processer och procedurer för ledning och styrning av leverantörskontrakt från hårdvara till peopleware.

Processhälsocheck
Pragmatisk processcheck med en enkel översikt över etablerade processer, deras triggers - input / output - nuvarande skick och skalningsmöjligheter (ekonomi, människor, teknik).

Kostnad och effektivitet

Exekveringsutvärdering
Utvärdering av hur organisationen exekverar strategin, översikt av statistik i organisationen med fokus på exekveringsmål och deras styrning. Pragmatisk genomgång som stöder områdesöverskridande uppföljning, styrning, och inte minst kommunikation och motivation.

Söka och identifiera
Pragmatisk genomgång av kostnadsfaktorer avseende teknik, deras status, utmaningar och möjligheter.

Effektivitetsförbättringar
Benchmark av exekveringseffektivitet och kostnadsnivåer (kompass, Zangenberg, etc.).

Dölj text

Tjänster
på en taktisk nivå
Tjänster
på operativ nivå

Managementrådgivning på operativ nivå

Att exekvera en verksamhets handlingsplaner är aldrig enkelt eller överskådligt utan det bjuder på hinder och komplexa samband som kräver överblick och erfaren ledning.

I ProData Management tänker och handlar vi som ledare i kundens organisation. Vi kan bistå att konkretisera handlingsplaner, göra dem mätbara, säkerställa framsteg och använda resultaten i kommunikationen med verksamhetens medarbetare.

Läs mer om tjänster på operativ nivå

Exekvering

Tjänster i högsta ledningen
Tjänster i högsta ledningen som till exempel rådgivning, coachning, interim ledning och intressenthantering.

Transitionsprogram
Den högsta ledningen av kritiska program, transitioner omfattande organisationer, teknik och affärsutmaningar.

Projektledning
Högsta ledningen av större programstrukturer.

Projektbemanning
6 000 oberoende specialister står redo att exekvera affärs- och IT- projekt.

Infrastrukturdesign och implementering
Design och implementering av IT-tekniska infrastrukturlösningar.

Process och arbetsmetoder

Vår ambition är att skapa värde för kunder i alla sammanhang. ProData Management partners har själva haft framgång inom ledning och med deras omfattande erfarenhet är de ett attraktivt erbjudande för våra kunder.

I dialog med kunden anpassar ProData Management de specifika behoven och den affärsmässiga verkligheten som kunden upplever. Därför är vi inte är bundna av färdigsydda koncept, utan kan fritt utnyttja vår mångåriga erfarenhet på det sätt som tillhandahåller det största möjliga värdet för varje enskild kund. Kräver ett uppdrag detaljerad datainsamling och analys genomför vi naturligtvis dessa steg, men har organisationen redan den nödvändiga kunskapen startar vi med det. Vi arbetar strukturerat och professionellt, men samtidigt anpassar vi vår process till det specifika uppdraget.

På det här sättet arbetar vi med ledare och organisationer i alla branscher. I rollen som Trusted Advisor är vi i dialog med den högsta ledningen som vi kan rådgiva, inspirera och utmana angående strategiprocessen och verksamhetens drift. Vi hjälper organisationen med den dagliga exekveringen på vägen mot målet. ProData Management har också på detta område en unik leveransmodell: Vi kan leda portföljer och projekt, sätta ihop team av rutinerade IT-specialister för utvecklingsuppdrag och tar gärna ansvar för hela leveranser. Vi kan även erbjuda att hantera verksamhetsfunktioner i en sourcingmodell eller etablera egna utvecklingsavdelningar för kunden genom vårt utvecklingscenter i Polen.

Dölj text

Tjänster
på operativ nivå

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.