Nearshoring i Polen

  • Snabb och smidig utbyggnad av ditt utvecklingsteam
  • Resurser för utveckling och IT-konsulter med hög kvalitet
  • Fördelaktiga priser och transparenta kostnader
  • Kort reseavstånd

Skalbart anpassa din utvecklingsavdelning med nearshoring i Polen

Nearshoring är när man lägger ut/flyttar arbetskraft eller aktivitet till ett land med lägre levnadsomkostnader, men inom ett geografiskt och kulturellt närområde. Med fördelar i form av mindre tidsskillnader, språk, kortare restider och större kulturella och politiska likheter med mera, så är nearshoring dagens smarta alternativ till offshoring.

ProData Consults avdelning i Warszawa och Krakow, Polen erbjuder nearshoring som fullserviceleverantör, där vi kör hela projekt och ställer kontorsutrymme, hårvara och konsulter till förfogande. Vi erbjuder även leverans på timbasis till företag med sitt eget nearshore-kontor i Polen.

Fördelar med nearshoring i Polen

Har du användning för att skalbart kunna anpassa upp och ner antalet IT-resurser för större flexibilitet och lägre kostnader - utan att kompromissa med kvaliteten? Vår nearshoringavdelning i Warszawa och Krakow, Polen har specialiserat sig på att serva europeiska företag med olika outsourcing-modeller.

Nearshoring i Polen är intressant för företag som fokuserar på:


Snabba och betydande kostnadsminskningar


Smidig, flexibel och friktionsfri integration


Konkurrenskraftiga priser


Korta reseavstånd


IT-konsulter med hög nivå av engelska och intellektuell kompatibilitet med nordisk kultur


Skalbarhet och enkel tillgång till IT-resurser och kärnkompetenser på toppnivå

För företag som vill flytta sin IT-verksamhet så är Polen ett imponerande val. Med över 15 000 nya IT-ingenjörer som utbildas årligen har Polen blivit en ledande IT-medelpunkt som erbjuder några av de bästa IT-resurserna i Europa.

Polen är del i EU och Schengen och därmed finns inget behov av arbetstillstånd eller visa, och information (produktionsdata) kan fritt utväxlas med andra EU-länder. Warszawa och Krakow ligger bekvämt beläget i norra Europas tidszon och vår gemensamma europeiska kulturbakgrund gör det lätt för personer från Polen och Norden att arbeta tillsammans. Allt detta ger en stor skalbarhet och flexibilitet, vilket gör det relativt enkelt för företag att flytta IT-verksamheter till Polen.

ProData kan hjälpa dig att dra nytta av fördelarna i nearshoring idag med en skräddarsydd nearshoremodell i Warszawa eller Krakow, Polen.

Kontakta oss för att få reda på mer

arrow-down

Upplev ProData Consults nearshoring i Polen

ProData Consults reception i vårt nearshoring-kontor i Warszawa, Polen
ProData Consults reception i Warszawa

ProData Consults reception i vårt nearshoring-kontor i Warszawa, Polen

IT-konsulter vid kontoret i Warszawa
IT-konsulter vid kontoret i Warszawa

IT-konsulter vid kontoret i Warszawa

ProData Consults huvudkontor i Warszawa, Polen
Huvudkontoret i Warszawa

ProData Consults huvudkontor i Warszawa, Polen

IT-konsulter vid ProData Consults kontor i Warszawa, Polen
Utvecklingsteamet

IT-konsulter vid ProData Consults kontor i Warszawa, Polen

IT-konsulter koordinerar dagens arbete
Sch!– vi jobbar

IT-konsulter koordinerar dagens arbete

CEO Mariusz Grajewski, ProData Consult i Polen, koordinerar med HR-teamet
CEO Mariusz Grajewski med HR-teamet

CEO Mariusz Grajewski, ProData Consult i Polen, koordinerar med HR-teamet

Koordineringsmöte med ProData Consults administrativa personal
Administrativ personal koordinerar

Koordineringsmöte med ProData Consults administrativa personal

En titt på insidan med ett konsult-team
Konsult-teamet

En titt på insidan med ett konsult-team

HR-anställda i en intervju med en IT-konsult för att kvalificera honom för jobbet
Intervju med en IT-konsult

HR-anställda i en intervju med en IT-konsult för att kvalificera honom för jobbet

Konsulter håller videokonferens med kunden
Videokonferens med en kund

Konsulter håller videokonferens med kunden

Konsulter koordinerar med projektledaren
Konsulter koordinerar

Konsulter koordinerar med projektledaren

IT-konsulter Koordinerar dagens arbete
Polsk konsult koordinerar

IT-konsulter Koordinerar dagens arbete

Warszawas silhuett
Warszawas silhuett

Warszawas silhuett

SDC:

Pålitlig och professionell service

Sedan September 2014 har SDC A/S haft en nearshore center i Warszawa, Polen. För närvarande är det ungefär 60 konsulter placerade på två olika platser i Warszawa och drivs av två av våra leverantörer, Vi använder flera leverantörer för rekrytering av resurser.

Prodata Consult har hjälpt från början, och fortfarande hjälper SDC att attrahera rätt profiler för vår nearshore center. Prodata Consult tillhandahåller också en komplett kontorsutrymmen för våra resurser inklusive grundläggande IT-infrastrukturanläggningar för den största av våra lokaler. Vi är nöjda med de tjänster som tillhandahålls av Prodata Consult avdelning i Polen.

Jag upplever att ProData Consult är en mycket serviceinriktad , pålitlig och professionell service och resurs försörjare.


Michael Madsen
Nearshoring Manager

KMD:

KMDs erfarenheter med Nearshoring i Polen

KMD började använda ProData Consults nearshoringtjänster i Polen under hösten 2014. Michael Anders Christiansen är en seniorprojektledare i KMD och sköter den dagliga ledningen av ProData Consults nearshoring-konsulter i Warszawa.

"I mitt projekt i KMD behövde teamet utökas med ytterligare fem utvecklare och två testare. Utifrån mina kompetenskrav levererade ProData Consult 17 konsult-CV:s och deras HR-avdelningen koordinerade sedan två fullpackade dagar av intervjuer med alla kandidater i Warszawa. En av kandidaterna droppade av, men våra förväntningar på kvalificerade kandidater uppnåddes i sin helhet och jag är mycket nöjd med hela processen.

På KMDs vägnar utarbetar ProData Consult också allt kontraktarbete.

Sedan kom alla ProData-konsulter till Danmark i två veckor för att introduceras i  projektet och lära känna det danska teamet och vice versa. Dessvärre blev en av konsulterna inte informerad om att mötet ägde rum i Köpenhamn, så han dök upp på ProDatas kontor i Warszawa. ProData såg emellertid till att han var i Köpenhamn nästa dag. Det viktigaste för mig är att båda teamen kan slås ihop till ett team utan några hinder för det dagliga arbetet i form av telefonsamtal, chatt, Lync-möten, etc.

Jag har haft stor glädje av ProDatas professionalism när det gäller att tillhandahålla mycket kvalificerade konsulter. Både på det tekniska/professionella planet och inte minst på ett personligt plan. Efter bara några veckor så har jag redan sett att det nära samarbetet fungerar och att det i teamet inte finns någon åtskillnad mellan nationaliteterna.

ProData Consult har i de efterföljande två mötena bett om uppföljning vad gäller framsteg och förväntningar om fortsatt samarbete. Jag är mycket nöjd med hur ProData ser till att kunden är nöjd med resultatet."


Michael Anders Christiansen
Senior Project Manager

Vad är outsourcing, offshoring och nearshoring?

Outsourcing betyder att ett företag flyttar ut vissa affärsfunktioner eller aktiviteter till en underleverantör som kan utföra dessa aktiviteter till lägre kostnader, antingen i samma land eller utomlands. Uppdrag kan flyttas "offshore" till ett land långt borta, eller "nearshore" till ett närbeläget land.

Outsourcing

Inom IT-branschen kan företag outsourca IT-projekt, IT-resurser eller hela driften, underhållet och säkringen av IT-system och data.

En aktivitet outsourcas som regel för att hjälpa företag att fokusera på sina kärnkompetenser och bli mer konkurrenskraftiga eller reducera kostnader. Genom att använda en leverantör som specialiserat sig på en viss aktivitet, kan till exempel arbetet utföras mer effektivt - vilket sparar både tid och pengar.

Outsourcing kan också hjälpa dig att hantera ordersvängningar och säkerställa att du utnyttjar kapaciteten inom företaget fullt ut. Och för vissa företag erbjuder outsourcing ett alternativ till att investera i sin egen produktionsapparat. Detta kan reducera kapitalbindning och risker, så att du inte sitter med en produktions- eller resursenhet som orsakar förluster om förhållandena i branschen ändras negativt.

För vissa företag erbjuder outsourcing ett alternativ till att investera i sin egen interna produktionsapparat, och därmed reducera både risk och kapitalbindning. Om förhållandena ändrar sig negativt, så sitter man inte med en produktions- eller resursenhet som orsakar förluster. Outsourcing kan också hjälpa att hantera ordersvängningar och säkerställa att du utnyttjar kapaciteten inom företaget fullt ut.

Vare sig du är intresserad av billigare produktion eller att öka flexibiliteten, kan outsourcing vara rätt drag för dig. Har man ingen erfarenhet av internationellt samarbete, kan det rekommenderas att använda ett svenskt företag som specialiserat sig på att ta sig an leverantörsarbete i utlandet för andra svenska företag.

Offshoring

Offshoring betyder att omlokalisera en verksamhets processer, uppdrag eller projekt till ett annat land som ligger utanför kustområdet. Vanligtvis gör företag offshoring till Indien, Kina eller andra länder i Asien där levnadsomkostnaderna är väsentligt lägre.

Nearshoring

Nearshoring syftar på outsourcing av arbetskraft eller aktiviteter till ett land med lägre omkostnader men som är beläget inom ett geografiskt och kulturellt närområde. Fördelarna med nearshoring inkluderar mindre tidsskillnader, kortare restider och större kulturella och politiska likheter.

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.